LIST OF PUBLICATIONS BY GERT HEKMAOn this page you will find the complete list of all publications by Gert Hekma. This list is divided into 11 categories, in which the publications are listed in chronological order.

If a title is purple and underlined, you can click on it to read it online. The online collection is constantly being supplemented and contains now about 220 articles. Articles are in English when available. Translation from other languages is possible via the translation function of your browser.

For help finding an article, go to the search page.

BOOKS

a Homoseksualiteit, een medische reputatie. De uitdoktering van de homoseksueel in negentiende-eeuws Nederland, pro­motie 20-2-1987, Amsterdam SUA 1987, 288 pp.

a De roze rand van donker Amsterdam. De opkomst van een homoseksuele kroegcultuur, 1930-1970, Amsterdam Van Gen­nep 1992, 96 pp., 42 ill.

b (samenstelling en inleiding) Honderd jaar homoseksuelen. Documenten over de uitdoktering van homoseksualiteit, Amsterdam Het Spinhuis 1992, 256 pp.

a "Als ze maar niet provoceren". Discriminatie van homosek­suele mannen en lesbische vrouwen in de georganiseerde sport, Amsterdam, Spinhuis, 1994, 52 pp.

a Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd. Amsterdam: Meulenhoff, 2004.

ABC van de perversies, Amsterdam: Meulenhoff, 2009.

ABC of perversions (ebook), Amsterdam : SpeakEasy, 2015.


BUNDLES

z (met anderen) Among men, among women. Sociological and historical recognition of homosocial arrangements, Am­sterdam UvA 1983, 611 pp. plus bijlagen.

a (met Mattias Duyves en Paula Koelemij) Onder mannen, onder vrouwen. Studies in homosociale emancipatie, Am­sterdam SUA 1984, 183 pp.

a (met Peter Geschiere) Homostudies: sociologie en seksua­liteit, speciaal nummer van de Sociologische Gids 32:5/6, sept.-dec. 1985, pp. 329-460.

a (met Herman Roodenburg) Soete minne en helsche boosheit. Geschiedenis van seksuele voorstellingen in Nederland, Proloog, Nijmegen SUN 1988, 285 pp.

a (met Kent Gerard) The Pursuit of Sodomy. Male homosexua­lity in Renaissance and Enlightenment Europe, New York Haworth 1989 = Journal of Homosexuality 16:1/2 (winter 1988/9), 553 pp.

b (met Dorelies Kraakman, Maurice van Lieshout en Jo Rader­sma) Goed verkeerd. De geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland, Amsterdam Meu­lenhoff 1989, 265 pp.

a (met Dorelies Kraakman en Willem Melching) Grensgeschil­len in de seks. Bijdragen tot een culturele geschiedenis van de seksualiteit, Amsterdam/Atlanta Rodopi 1990, 162 pp.

b (met Bram van Stolk, Bart van Heerikhuizen en Bernard Kruithof) Het verlies van de onschuld. Seks in Nederland, Groningen Wolters-Noordhoff 1990 = Amsterdams Sociolo­gisch Tijdschrift 17:2, 212 pp.

z (met Kitty Verrips) Sexual Cultures in Europe, 3 Vols., Amsterdam, interne publikatie Forum on Sexuality/SISWO, 1992, ongepagineerd.

a (met Harry Oosterhuis en James D. Steakley) Gay Men and the Sexual History of the Political Left = special issue Journal of Homosexuality 29:2-4, New York: The Haworth Press, 1995, 400 pp.

b (met Hugo Röling) Het oog op de lust. Honderd jaar seksu­ologie in Amsterdam, Amsterdam: Het Spinhuis, 1995, ill, 54 pp.

a (met Franz Eder & Harry Oosterhuis), Homosexualitäten, Sonderheft Oesterreichische Zeitschrift für Geschichts­wissenschaften 9:3, 1998, pp. 309-448.

a (met Franz Eder & Lesley Hall) Sexual Cultures in Europe. National Histories, Manchester/New York, Manchester Uni­versity Press, 1999, 270 pp.

b (met Franz Eder & Lesley Hall) Sexual Cultures in Europe. Themes in Sexuality, Manchester/New York, Manchester University Press, 1999, 261 pp.

c (met Aad Doorduijn) Scholen Multicultureel! Multiseksu­eel? Pamflet, Woerden, NIGZ, 1999, 49 pp.

a (met Isabel Hoving), Overcoming Boundaries: Ethnicity, Gender and Sexuality, special issue van Thamyris 7:1/2 (2000), 287 pp.

a (eindredactie voor Platform Homo-emancipatiebeleid) Roze over Paars. Antwoord op de brief van de staatssecretaris, Leiden 2001, 31 pp.

a Past and Present of Radical Sexual Politics. Working papers. Amsterdam, Mosse Foundation, 2004, 202 pp.

b Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd, Amsterdam: Meulenhoff, 2004, 240 pp.

(met Saskia Keuzenkamp, David Bos en Jan Willem Duyvendak), Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland, Den Haag: SCP, 2006, 255 pp.

Laurens Buijs, Gert Hekma & Jan Willem Duyvendak, Als ze maar van me afblijven. Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.

Met Marita Mathijsen en Emile Schrijver (red), Een vriend komt thuis. Jacob Israël de Haan-nummer = Uitgelezen boeken 13:2 (17/9/2009), 56 pp.

(ed) A Cultural History of Sexuality in the Modern Age, Oxford: Berg/Palgrave, hb 2011, pb 2014. Vol. 6 in the series Cultural History of Sexuality (ed. Julie Peakman)

Met Theo van der Meer (red) ’Bewaar me voor de waanzin van het recht’. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland, Amsterdam: AMB, 2011.

(ed) Queer Netherlands. Feature, Sexualities 14:6 (Dec. 2011), 625-680.

Gert Hekma & Alain Giami (eds) Sexual Revolutions, Basingstoke: Palgrave 2014.

Alain Giami et Gert Hekma (eds) Révolutions sexuelles. Paris: Musardine 2015

The relevance of Sade for society today Gert Hekma & Lode Lauwaert (eds), De Sade Symposia, in: Journal of the International Network of Sexual Ethics and Politics 3:1, 2015 (=dec. 2016), 1-101.

1978-1987

Andere Namen. Andere Mannen. Over begripsontwikkelingen rond homoseksualiteit in de etnologie. Gert Hekma, doctoraalscriptie culturele antropologie Vrije Universiteit Amsterdam, 1978

De medische fundering van een luchtkasteel, in: Homojaar­boek 1, Amsterdam 1981:49-74.

a De strijd om homoseksualiteit. De oprichting van een janusbeeld, in: Groniek 77 (mei 1982), 7-14.

b (met Mattias Duyves en Paula Koelemij) Bij voorbaat, in: Duyves, Hekma & Koelemij, Onder mannen, onder vrouwen. Studies van homosociale emancipatie, Amsterdam SUA 1984, pp.7-19.

c Sociale filosofie, sociale praktijk: Voorbodes van de homoseksueel, in: M.Duyves e.a.(red), Onder mannen, onder vrouwen, Amsterdam SUA 1984, pp. 67-78.

Geschiedenis der seksuologie, sociologie van seksuali­teit, in: Sociologische Gids 32:5/6 (1985), pp. 352-370.

c (met Raimar Schefold) Initiatie van jongens bij de Mela­nesiërs, in: Sociologische Gids 32:5/6 (1985), pp. 431-436.

a 'Een man, zo geil en wreed'. Enkele kanttekingen bij het werk van Reve en Sade, in: Reve-jaarboek 3, Utrecht 1986, pp. 48-56.

b Violence et emancipation. La socialité des pédés d'Am­sterdam, in: Sociétés 2:4 (sept 86)

b Racisme en discriminatie van homoseksualiteit. Enkele kanttekeningen, in: Herman Diederichs en Chris Quispel, Onderscheid en minderheid, Hilversum Verloren 1987:124-137 (Liber Amicorum Dik van Arkel).

c Wrong lovers in 19th-century Netherlands, in: Journal of Homosexuality 13:2/3 (zomer 1987), pp. 43-54 (tevens verschenen als boek: A.X.van Naerssen (ed), Gay life in Dutch society, New York Harrington Press 1987).

z Masks off, masks on, in: Homosexuality, which homosexua­lity. History I, Amsterdam VU 1987, congresboek, pp. 123-131.

d Verzwegen zinnen. Een sociologie en geschiedenis van lichaam en lichamelijkheid, in: Skript (dec. 87), pp. 199-208.

1988

b Een man of geen man? Een historiografie van mannelijke homoseksualiteit, in: Sociologisch Tijdschrift 14:4 (mrt. 1988), pp. 620-644.

c Een geschiedenis van de seksuologie. Sociaal-historische aspecten van seksualiteit, in: Jan Bremmer (ed), Van Sappho tot de Sade. Momenten in de geschiedenis van de seksualiteit, Amsterdam Wereldbibliotheek 1988, pp. 160­-178 en 201-204 (gewijzigde herdruk van 1985a)

d De belaagde onschuld. Een strijd tegen de masturbatie in Nederland?, in: Gert Hekma en Herman Roodenburg, Soete minne en helsche boosheit, Nijmegen SUN 1988, pp. 232-254.

e Met Herman Roodenburg, Proloog, in id., pp. 7-22.

f Met id., Systematische bibliografie, in id., pp. 263-282.

g De benoeming van het onnoembare. 'Homoseksueel' proza in het eerste kwart van de twintigste eeuw in Nederland, in: F.W.Kuyper & B.C.Sliggers (eds.) Liber amicorum A.G. van der Steur Haarlem Schuyt 1988, pp. 35-60.

h Sociologie de l'homosexualité et de l'homosocialité, in: Sociétés 17 (maart 1988), pp. 12-13, gedeeltelijk overge­nomen onder de titel 'Homosocialité, un nouveau concept, in: Mec 6/7 (zomer 1988), p. 55.

i (met anderen) Entre hommes, entre femmes, in: Sociétés 17 (maart 1988), pp. 6-7.

j Sodomiterei, Platonischer Eros, namenlose Liebe. Die Vorgeschich­te des modernen Homosexuellen, in: Mitteilun­gen der Magnus­ Hirschfeld-Gesellschaft, nr. 12, Oktober 1988, pp. 9-20 (bewerkte vertaling van 1989a)

1989

c Sodomites, platonic lovers, wrong lovers. The backgrounds of the modern homosexual, in Journal of Homosexuality 16:1/2 (1988/89); ook als Kent Gerard & Gert Hekma (eds), The Pursuit of Sodomy. Male Homo­sexua­lity in Renaissance and Enlightenment Europe, New York 1989, pp. 433-455.

d Introduction and Reviews, in genoemde Journal of Homo­sexuality, pp. 5-8, 446-447 en 449-455.

e 'Bewaar mij voor den waanzin van het recht'. De jurispru­dentie met betrekking tot homoseksueel gedrag in Neder­land, 1811-1911, in: Hollandse Studiën, Hilversum, Ver­loren Themaat, 1989, pp. 115-124.

f Herenclubs en hartsvriendinnen. Over homosocialiteit, in: Marita Keilson-Lauritz e.a. (red) Homoseksualiteit voor beginners, Amsterdam AHA 1989, pp. 67-72.

g (met Dorelies Kraakman) Goed verkeerd. Een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland. Inleiding, in Gert Hekma e.a. (red) , Amsterdam Meu­lenhoff 1989, pp. 15-32 en 249-250.

h Een sodomietersche dieventroep. Homoseksuele zedendelic­ten voor de Haarlemse krijgsraad in de negentiende eeuw, in Goed verkeerd. De geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland., pp. 49-62.

A history of sexology: social and historical aspects of sexuality, in: Jan Bremmer (ed) From Sappho to De Sade. Moments in the history of sexuality, London/NY Routledge 1989, pp. 173-193 (bewerkte vertaling van 1985a)

j (met Herman Roodenburg) Select bibliography, in: id., pp. 196-211 (bewerkte versie van 1988f).

1990

c De meedogenloze jongen, in: Vincent Hunink, Jos Paarde­kooper & Paul Sars, Eigenlijk geloof ik niets. Essays over het werk van Gerard Reve, Nijmegen Cadans 1990, pp. 51-64.

d Recherches sur l'homosexualité et l'homosocialité aux Pays-Bas, in: Sociétés 27 (1990), pp. 27-29.

e Rewriting the history of Sade, in: Journal of the History of Sexuality 1:1 (July 1990), pp. 131-136.

f Le sexe, on en fait tout une histoire, in: Gai Pied 430/1, 2-8-1990, pp. 106-117 (vertaling F.Lacombe).

g Couperus, Louis; Haan, Jacob Israël de; Homosociality en Violence in: W.R.Dynes (ed) Encyclopedia of Homosexuality New York/Londen Garland 1990, pp. 271-272; 513-514; 560-562 en 1373-1375.

h Kermis in Amsterdam of de cultuur van de seksuele revolu­tie, in: Gert Hekma e.a. (red), Het verlies van de on­schuld. Seksualiteit in Nederland, Groningen Wolters-Noordhoff 1990, tevens verschenen als Amsterdams Sociolo­gisch Tijdschrift 17:2, pp. 103-120.

i (met Bram van Stolk), Inleiding, in id., pp. 7-10.

j Van Sade tot Fassbinder. De esthetiek van de wreedheid bij homoseksuele kunstenaars, in: Gert Hekma, Dorelies Kraakman & Willem Melching, Grensgeschillen in de seks. Bijdragen tot een culturele geschiedenis van seksuali­teit, Amsterdam/Atlanta Rodopi 1990, pp. 58-74.

1991

a Seriële moorden, in Justitiële Verkenningen 191 (jg. 17, no. jan/febr 1991), pp. 107-124.

b Misdadig, gek of normaal? De forensische psychiatrie en homoseksueel gedrag, in: F. Koenraadt (red), Ziek of schuldig? Twee eeuwen forensische psychiatrie en psycho­logie, Gouda Quint en Amsterdam Rodopi, 1991, pp. 165-174.

c Homosexual Behavior in the Nineteenth-Century Dutch Army, in: Journal of the History of Sexuality 2:2 (sept. 1991), pp. 266-288

d Les libertés homosexuelles aux Pays-Bas, in: Actes du colloque international, Sorbonne 1989. Mythes Memoires Historiographies. Homosexualité et lesbianisme. Univer­sité 2, Cahier 4: Histoire, Lille, Cahiers Gai Camp Kitsch, 1991, pp. 120-126.

e From Sade to Fassbinder. The Aesthetics of Cruelty in Gay Fiction, in: Joep Leerssen & Raymond Corbey (eds), Alte­rity, Identity, Image, Amsterdam/Atlanta Rodopi 1991, pp. 57-74 (vertaling van 1990j).

f Sexual Cultures in Europe, in: Udo Parikas & Teet Veispak (eds), Sexual Minorities and Society: The Changing Atti­tudes toward Homosexuality in the 20th Century Europe. Papers presented to the international conference in Tal­linn May 28-30, 1990, Tallinn, Institute of History, 1991, pp. 29-36.

g A history of sexology: social and historical aspects of sexuality, in: Jan Bremmer (ed), From Sappho to De Sade. Moments in the history of sexuality, London/NY Routledge 1991 (paperback reprint = 1989i), pp. 173-193.

h (met Herman Roodenburg) Select bibliography, in: id., pp. 196-211 (=1989j).

1992

c The Mystical Body: Frans Kellendonk and the Dutch Liter­ary Response to AIDS, in: Emmanuel Nelson (ed), AIDS: The Literary Response, New York, Twayne Publishers, 1992, pp. 88-94 and 208-209.

d Homosexual Behavior in the Nineteenth-Century Dutch Army, reprinted in: John C. Fout (ed), Forbidden History. The State, Society and the Regulation of Sexuality in Modern Europe, Chicago/London, The University of Chicago Press, 1992, pp. 235-257 (=1991c).

e Sodomiterei, Platonischer Eros, namenlose Liebe. Die Vorgeschich­te des modernen Homosexuellen, in: Ralf Dose und Hans-Günter Klein (Hrsg), Mitteilungen der Magnus­ Hirschfeld-Gesellschaft, 2. Aufl., Bd. II, Hamburg, von Bockel Verlag, 1992, S. 445-456 (=1988j).

1993

a (met Theo van der Meer) Gay and Lesbian Studies in the Netherlands, in: Henry L. Minton (ed), Gay and Lesbian Studies. The Emergence of a Discipline, New York/London 1993, tevens verschenen als Journal of Homosexuality 24:1/2 (1992 [= 1993]), pp. 125-136.

b Französische Forschungen im 19. Jahrhundert; Gegenwärtige Homosexuellenforschung in Frankreich, in: Rüdiger Laut­mann (Hrsg), Homosexualität. Handbuch der Theorie- und Forschungsgeschichte, Frankfurt a.M., Campus Verlag, 1993, S. 66-69 en 327-332.

c François Augiéras (1925-1971), in: Paidika 3:1 (Winter 1993), pp. 57-64.

1994

b Seksuele culturen. Heden en verleden van seksualiteit, in: Koos Slob, Jos Frenken & Mariëtte Moors-Mommers (red), Facetten van seksualiteit (vierde geheel herziene druk), Bohn Stafleu Van Loghum: 1994, pp. 39-55.

c "A Female Soul in a Male Body": Sexual Inversion as Gen­der Inversion in Nineteenth-Century Sexology, in: Gilbert Herdt (ed), Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Di­morphism in Culture and History, New York: Zone Books, 1994, pp. 213-239 en 541-548.

d Sadomasochisme in historisch-sociologisch perspectief, in: Tijdschrift voor Seksuologie 18:1 (maart 1994), pp. 82-91.

e "De hetero's komen binnen in brood verborgen". Het tegen­draadse leren van homoseksuele jongeren, in: Christien Brinkgreve e.a. (red), Overdragen en eigen maken. Over sociale erfenissen, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1994, pp. 152-175; tevens verschenen als Amsterdams Sociolo­gisch Tijdschrift 21:1 (juni 1994).

f Bisexualitäten. Historische Perspektiven, in: Erwin J. Haeberle & Rolf Gindorf (eds), Bisexualitäten. Ideologie und Praxis des Sexualkontaktes mit beiden Geschlechtern, Stuttgart, Gustav Fischer, 1994, pp. 113-117.

g "The homosexual, the queen and models of gay history", in: Perversions 1:3 (Autumn 1994), pp. 119-138.

h Aspects socio-historiques des sexualités, in: Rommel Mendès-Leite (red), Sodomites, invertis, homosexuels. Perspectives historiques. Université 5, Lille, GKC, 1994, pp. 23-42 (herziene herdruk van 1990f).

i L'histoire des homosexualités en France: perspectives, in: Rommel Mendès-Leite (red), Sodomites, invertis, homo­sexuels. Perspectives historiques. Université 5, Lille, GKC, 1994, pp. 181-187.

j De klemmen van de lust. De ontwikkeling van het plezier sinds de seksuele revolutie, in: Etnofoor 7:2 (1994), pp. 5-23.

1995

c Sociologie de l'homosexualité et de l'homosocialité, in: Rommel Mendès-Leite (red), Un sujet inclassable? Appro­ches sociologiques, literaires et juridiques des homo­sexualités. Université 6, Lille, Cahiers Gai Kitsch Camp, 1995, pp. 15-18.

d Homosexuality and the Left in the Netherlands, 1890-1911, in: Gert Hekma, Harry Oosterhuis & James D. Steakley (eds.) Gay Men and the Sexual History of the Political Left = special issue Journal of Homosexuality 29:2/3 (1995), pp. 97-115.

e (met Harry Oosterhuis en James Steakley), Leftist Sexual Politics and Homosexuality: An Historical Overview, in: Gert Hekma, Harry Oosterhuis & James D. Steakley (eds.) Gay Men and the Sexual History of the Political Left = special issue Journal of Homosexuality 29:2/3 (1995), pp. 1-40.

1996

a Snoeien in een wildernis van vormen. Een historiografisch overzicht van de geschiedenis van homoseksualiteit, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 22:2 (1996), pp. 205-224.

b Sexual Cultures in Europe, in: Judit Forrai (ed), Civili­zation, Sexuality and Social Life in Historical Context. The Hidden Face of Urban Life, Budapest: Semmelweis Uni­versity of Medicine, 1996, pp. 5-16.

c "A Female Soul in a Male Body": Sexual Inversion as Gen­der Inversion in Nineteenth-Century Sexology, in: Gilbert Herdt (ed), Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Di­morphism in Culture and History, New York: Zone Books, 1996 (reprint 1994c), pp. 213-239 en 541-548.

d Openbare seksualiteit en schennis der eerbaarheid, in: C.W.Maris, E.Lissenberg en D.W.J.M.Pessers (red), Recht en liefde. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1996, pp. 55-68.

1997

a Les limites de la révolution sexuelle. Grammaire de la culture sexuelle occidentale contemporaine, in: Sociolo­gies et Sociétés XXIX:1 (printemps 1997), pp.145-156.

b Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee; Amster­dam - Die schwule Haupstadt der Nachkriegszeit; Nieder­lande, in: Monika Hingst e.a. (red), Goodbye to Berlin? 100 Jahre schwule Bewegung. Berlin: Rosa Winkel, 1997, pp. 135-137, 210-212 en 307-308.

1998

b De erotische ruimte van Amsterdam. Overbelast, onderbe­licht?, in: Anne Gevers (red), Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998, pp. 250-257.

c Book Ends I, in: Sexualities 1:1 (Febr. 98), pp. 153-157.

d Book Ends II, in: Sexualities 1:4 (Nov. 98), pp. 503-509.

e "As Long as They Don't Make an Issue of It ...": Gay Men and Lesbians in Organized Sports in the Netherlands, in: Journal of Homosexuality 35:1 (1998), pp. 1-24.

f Bisexuality: Historical Perspectives, in: Erwin J. Hae­berle & Rolf Gindorf (eds), Bisexualities. The Ideology and Practice of Sexual Contact with both Men and Women. New York: Continuum, 1998, pp. 113-117 (=1994f).

g Die Verfolgung der Männer. Gleichgeschlechtliche männliche Begierden und Praktiken in der europäischen Geschichte, in: Oesterreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 9:3, 1998, pp. 311-341.

h (met Harry Oosterhuis), Die Entstehung der Homo- und Heterosexuellen. Interview, in: Oesterreichische Zeit­schrift für Geschichtswissenschaften 9:3, 1998, pp. 425-436.

1999

d (met Franz Eder & Lesley Hall), Introduction, in: Franz Eder, Lesley Hall and Gert Hekma (eds), Sexual Cultures in Europe. National Histories, Manchester/New York, Man­chester University Press, 1999, pp. 1-26.

e (met Franz Eder & Lesley Hall), Introduction, in: Franz Eder, Lesley Hall and Gert Hekma (eds), Sexual Cultures in Europe. Themes in Sexuality, Manchester/New York, Manchester University Press, 1999, pp. 1-6.

f Same-sex relations among men in Europe, 1700-1990, in: id., pp. 79-103.

g Amsterdam, in: David Higgs (ed), Queer Sites. Gay Urban Histories since 1600, London: Routledge, 1999, pp. 61-88.

h Seks, Sade en sadisme, in: Ethiek & Maatschappij 2:3 (oktober 1999), pp. 117-131.

i Book Ends III, in: Sexualities 2:3 (1999), pp. 373-381.

j Schwule Kultur in Europa vom 18. bis 20. Jahrhundert, in: Franz Eder, Sabine Frühstück (Hrsg), Neue Geschichten der Sexualität. Beispiele aus Ostasien und Zentraleuropa. Wien: Turia + Kant, 1999, pp. 209-236.

2000

b Queering Anthropology, in: Jan Willem Duyvendak, Theo Sandfort, Judith Schuyf & Jeffrey Weeks (eds), Lesbian and Gay Studies, London: Sage, 2000, pp. 81-97.

c A Dutch concert: Sexual education in multicultural schools, in: Thamyris 7:1/2 (2000), pp. 249-260.

d (met Isabel Hoving), Introduction, in: id, pp. 1-6.

e Book Ends IV, in: Sexualities 3:3 (2000), pp. 363-370.

f Der Marquis de Sade als Vorläufer der schwulen Bewegung, in: Wolfram Setz (Hrsg), Die Geschichte der Homosexua­litäten und die schwule Identität an der Jahrtausendwen­de. Karl Heinrich Ulrichs zum 175. Geburtstag, Berlin: Rosa Winkel, 2000, pp. 43-63.

g Van pseudo's, vlinders, gelegenheidshoeren en professio­nals: het instabiele beroep van hoerenjongen, in: Gay 2001, Amsterdam: Vassaluci, 2000, pp. 334-349.

h San Francisco, een 'gay Mekka' zonder sauna's en darkrooms, in: id., 2000, pp. 60-71.

i ?Hasta qué punto es libertaria Holanda? Exploracion de la cultura sexual actual ..., in: Reverso 1:3 (2000), pp. 27-40.

2001

b Seksueel geweld, sociale onmacht, innerlijke dwang, in: F.Koenraadt (red), Een spiegel van (straf)recht en psy­chiatrie. Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap Nieuwe Reeks 8, Gouda: Quint, 2000 (=2001), pp. 59-77.

c De Sade. Männlichkeit und sexuelle Erniedrigung, in: Franz X. Eder (Hrsg), Im Inneren der Männlichkeit = Oes­terreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 11:3, Wien: Turia + Kant, 2001, pp. 45-58.

2002

a Imams and Homosexuality. A Post-gay Debate in The Nether­lands, in: Sexualities 5:2 (2002), pp. 269-280.

b Book Ends V, in: Sexualities 5:3 (2002), pp. 403-409.

2004

c Book Ends VI, in: Sexualities 7: 1 (2004), pp. 107-115.

d Introduction, in: Gert Hekma (ed), Past and Present of Radical Sexual Politics. Working papers. Amsterdam, Mosse Foundation, 2004, pp. 4-7.

e The disappearance of sexual radicalism in The Netherlands, in: id, pp. 158-164.

f Queer: The Dutch case, in: GLQ 10:2 (2004), pp. 276-280.

g Van mannen en jongens. Wijnand Sengers over homoseksualiteit en pedofilie, in: Hans Houweling e.a. (red.), Zijn tijd vooruit. In memoriam Wijnand Sengers, Rotterdam, eigen beheer: 2004, pp. 41-55.

2005

How libertine is the Netherlands? Exploring Contemporary Dutch Sexual Cultures”, in: Elizabeth Bernstein & Laurie Schaffner (eds), Regulating Sex: The Politics of Intimacy and Identity, New York: Routledge, 2005, pp. 209-224.

b New Histories of Masculinity, in: European History Quarterly 35:2 (2005), pp. 327-335.

c Homostudies, in: Jos Versteegen en Thijs Bartels (red), De homo-encyclopedie, Amsterdam: Ambo/Anthos, 2005, pp. 69-86.

d (met Norbert van Bemmel) Roze vertier in Amsterdam, in: id, pp. 252-265.

e (met Hans Hafkamp), Ruige scene, in: id, pp. 283-298.

f Pijpelijntjes. Jacob Israël de Haan en het modernisme, in: Sociologie 1:4 (2005), pp. 479-484.

2006

a ‘De homowereld: van 1980 tot heden, in: Robert Aldrich (red), Van alle tijden, in alle culturen. Wereldgeschiedenis van de homoseksualiteit, Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2006, pp. 333-363; Engelse versie: ‘The Gay World: from 1980 to the Present”, in: Robert Aldrich (ed), Gay Life and Culture. A World History, London: Thames & Hudson and New York: Universe/Rizzoli International Publishers, 2006; tevens vertalingen in Frans Une histoire de l'homosexualité, Paris: Seuil 2006; Spaans Gay y lesbianas. Vida y cultura, Madrid: Nerae; 2006 (excerpt in El Pais), Duits Gleich und anders. Eine globale Geschichte der Homosexualität, Hamburg: Murmann Verlag; Zweeds Gay. En Världshistoria, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur en Fins Rakkaus samaan sukupuoleen. Homoseksuaalisuuden historia, Helsinki: Multikustannus Oy. Zie ook 2007.

b ‘Sade, Masculinity, and Sexual Humiliation’ in: Men and Masculinities 9:2 (2006), pp. 236-251

c (with JW Duyvendak), ‘Gay Men and Lesbians in The Netherlands’, in: Steve Seidman, Nancy Fischer, Chet Meeks (eds), Handbook of/ Introducing the New Sexualities Studies, NY/London: Routledge 2006, pp. 411-415.

c ‘The Demise of Gay and Lesbian Activism in The Netherlands, in: Melinda Chateauvert (ed), New Social Movements and Sexuality, Sofia: Bilitis, 2006, pp. 134-145.

d ‘De smeerolie van de horeca’, in: Saskia Keuzenkamp, David Bos, Jan Willem Duyvendak en Gert Hekma (red), Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland, Den Haag: SCP, 2006, pp. 141-166.

e (met Saskia Keuzenkamp, Floor Bakker en Jan Willem Duyvendak), ‘Zorg over acceptatie van homoseksualiteit’, in: id., pp. 13-19.

f (met Ramon van Geytenbeek, Edwin van Hulst en David Bos), ‘Ongezouten meningen op internet’, in: id., pp. 57-79.

g (met Jan Willem Duyvendak, David Bos, Linda Mans en Farid Tabarki), ‘Van homo- en lesbozijde bekeken’, in: id:, pp. 80-110.

h (met Saskia Keuzenkamp, David Bos en Jan Willem Duyvendak), ‘Samenvatting en slotbeschouwing’, in: id., pp. 221-245.

i ‘Het erotische gelijkheidsideaal. Seksueel verlangen en sociaal onderscheid’, in: Christine Brinkgreve & Rineke van Daalen (red), Over gelijkheid en verschil, Amsterdam: Het Spinhuis, 2006, pp. 73-82.

2007

- ‘Fetishism', 'Homosexuality', and 'Sadomasochism', in George Ritzer (ed), The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Oxford: Blackwell, 2007, pp. 1745-1747 (Vol. IV), pp 2157-2163 (Vol. V) and 3985-3987 (Vol. VIII).

- ‘Fetishism', 'Homosexuality', and 'Sadomasochism', in George Ritzer (ed), The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Oxford: Blackwell, 2007, pp. 1745-1747 (Vol. IV), pp 2157-2163 (Vol. V) and 3985-3987 (Vol. VIII).

- ‘Fetishism', 'Homosexuality', and 'Sadomasochism', in George Ritzer (ed), The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Oxford: Blackwell, 2007, pp. 1745-1747 (Vol. IV), pp 2157-2163 (Vol. V) and 3985-3987 (Vol. VIII).

- ‘De benen wijd, de stem naar beneden. Houdingen tegenover “nichterigheid” bij homoseksuele mannen’, in: Sociologie 3:1 (2007), 81-94.

- Az amszterdami vendéglátóhelyek meleg kultúrája és a homoszexuális, illetve leszbikus identitás változásai, in: Budapesti Negyed 55 (2007), 215-226.

- ‘Il mondo gay: dal 1980 al oggi’, in: Robert Aldrich (cura), Vita e cultura gay, Venezia: Cicero, 2007, pp. 333-363 (vertaling van tekst 2006). Na 2007 nog een Japanse, Griekse en Poolse vertaling.

2008

The Drive for Sexual Equality’, in: Sexualities 11:1 (2008), 51-55.

‘De wereld verkleind, de homo uitvergroot?’, in Tijdschrift voor Humanistiek 33-34 (juni 2008), 92-98, ook verschenen als Ireen Dubel & André Hielkema (red). Urgentie geboden. Homo- en lesborechten zijn mensenrechten, Amsterdam: SWP, 2008.

2009

“Seksualisering is een alibi. Een ongelovige aan het woord”, in: Rudi Bleys e.a. (red) Lief en Leed 4: Seks en relaties anders bekeken, Antwerpen: Garant en Sensoa, 2009, pp. 86-92.

Verkorte versie van ‘Seksualisering is een alibi. Een ongelovige aan het woord’, in: Rudi Bleys e.a. (red) Lief en Leed 4: Seks en relaties anders bekeken, Antwerpen: Garant en Sensoa, 2009, pp. 86-92.

“Geen 'gewoon sodemietersch snolletje': het zondig bed van Jacob Israël de Haan”, in: Jaap Blansjaar, Bubb Kuyper & Wil Vogel (red), Mag ik je voorzichtig op mijn bestaan wijzen. Een vriendenboek voor Nop Maas, Haarlem: Uitgeverij Vogelperspectief, 2009, pp. 73-96.

“The Netherlands”, in: Chuck Stewart (ed), The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide, Vol. 2, Santa Barbara CA, ABC-CLIO, 2009, pp. 289-304.

2010

The World Minimalized, the Homosexual Maximized. In: Ireen Dubel & André Hielkema (eds). Urgency Required. Gay and Lesbian Rights Are Human Rights. The Hague: HIVOS, 2010, pp. 80-86.

Politique et homosexualité aux Pays-Bas. In : Bulletin d’histoire politique 18:2 (hiver 2010), 77-86 (Dossier thématique: Homosexualités et politique en Europe, responsable: David Risse).

(met Jan Willem Duyvendak en David Bos), Minderheden over minderheden, in: Saskia Keuzenkamp (red). Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland, Den Haag: SCP, 2010, pp. 209-219.

(m.m.v. Dartanjan Anderson) Leven en laten leven: Surinaamse Nederlanders over homoseksualiteit, in: id, pp. 246-264.

(m.m.v. Bram Hendrawan) Als er maar niet openlijk over gesproken wordt: Turkse Nederlanders over homoseksualiteit, in: id, pp. 287-304.

(m.m.v. Jenny Ho) Binnenlandse zaken: Chinese Nederlanders over homoseksualiteit, in: id, pp. 305-319.

(met Jan Willem Duyvendak en David Bos), De kast op een kier. Ontwikkelingen in acceptatie van homoseksualiteit onder etnische en religieuze minderheden in Nederland, in: id, pp. 320-332.

(met Saskia Keuzenkamp, Jan Willem Duyvendak en Hanneke Felten), Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland: samenvatting en slotbeschouwing, in: id., pp. 333-354.

2011

‘Introduction’, in: Gert Hekma (ed.), A cultural history of sexuality in the modern age, Vol. 6 in the Cultural History of Sexuality. Oxford: Berg/Palgrave, pp. 1-26.

‘Sexual Variations’, in: Gert Hekma (ed.), A cultural history of sexuality in the modern age, Vol. 6 in the Cultural History of Sexuality Oxford: Berg/Palgrave, pp. 79-104.

"Queer in the Netherlands: Pro-Gay and Anti-Sex; Sexual Politics at a Turning Point" in: Lisa Downing and Robert Gillett (eds.), Queer in Europe: Contemporary Case Studies. Farnham: Ashgate, 2011, pp. 129-142.

Gert Hekma & Jan Willem Duyvendak, ‘Gay Men and Lesbians in The Netherlands, in: Steve Seidman, Nancy Fischer, Chet Meeks (eds), Introducing the New Sexualities Studies, Second Edition, NY/London: Routledge 2011, pp. 273-278.

Gert Hekma & Jan Willem Duyvendak, ‘The Netherlands: Depoliticization of Homosexuality and Homosexualization of Politics’. In: Manon Tremblay, David Paternotte & Carol Johnson (eds), The Lesbian and Gay Movement and the State, Farnham: Ashgate, 2011, pp. 103-118.

Laurens Buijs, Gert Hekma & Jan Willem Duyvendak, ”As long as they keep away from me”. Explaining anti-gay violence in a gay-friendly country.’ In: Sexualities 14:6 (Nov. 2011) 632-652.

Gert Hekma & Jan Willem Duyvendak, ‘Queer Netherlands: A Puzzling Example’, in: Sexualities 14:6 (Nov. 2011), 625-631.

Queers and Muslims: The Dutch Case, in: Malacaster International Vol. 27 (Dec 2011), 27-45 (digital journal)

'Seks en stigma in Nederland. Homomannen en lesbische vrouwen uit ethnische minderheden', in: Wim Peumans (red), Seks en stigma over grenzen heen. Homoseksuele en lesbische migranten in Vlaanderen en Brussel, Leuven/Den Haag: Acco, 2011, pp. 107-124.

Theo van der Meer & Gert Hekma, ‘Wat iedereen behoort te weten’. Strafrecht en homoseksualiteit in historisch perspectief. In: Gert Hekma & Theo van der Meer (red) ’Bewaar me voor de waanzin van het recht’. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland, Amsterdam: AMB, 2011, 1-25.

2013

Amsterdam Sexual Underground in the Sixties. In: Christoph Lindner & Andrew Hussey (eds) Paris-Amsterdam Underground: Essays on Cultural Resistance, Subversion, and Diversion, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013, pp. 49-61.

(met Don Mader) Same Sex, Different Ages: On Pederasty in Gay History. In: Thomas Hubbard & Beert Verstraete (eds) Censoring Sex Research. Bruce Rind and his Critics on Male Intergenerational Relations. Walnut Creek CA: Left Coast Press, 2013, pp. 161-192.

Kinderen, seks en zelfbepaling. Praten over pedofilie, in: Sociologie 9: 3-4, pp. 276-293.

2014

Kinderen, seks en zelfbepaling. Praten over pedofilie, in: Laurens Buijs, Ingrid Geesink & Sylvia Holla (eds), De seksparadox. Nederland na de seksuele revolutie, Den Haag: Boom/Lemma, 2014, pp. 39-57.

‘Introduction’ and ‘Sexual Variations’, in: Gert Hekma (ed.), A cultural history of sexuality in the modern age, Vol. 6 in the Cultural History of Sexuality. Oxford: Berg/Palgrave, 2014 (pb), pp. 1-26 and 79-104..

(with Alain Giami) Sexual Revolutions: Introduction. In: Gert Hekma & Alain Giami (eds) Sexual Revolutions, Basingstoke: Palgrave 2014, pp. 1-24.

A Radical Break with a Puritanical Past: The Dutch Case. In: Gert Hekma & Alain Giami (eds) Sexual Revolutions, Basingstoke: Palgrave 2014, pp. 60-80.

Select Bibliography on Sexual Revolutions. In: Gert Hekma & Alain Giami (eds) Sexual Revolutions, Basingstoke: Palgrave 2014, pp. 279-283.

Queer Amsterdam 1945-2010, in: Matt Cook & Jennifer Evans (eds) Queer Cities, Queer Cultures. Europe since 1945. London/ New York: Bloombury, 2014, pp. 118-134.

The victorious homosexual, in: Marie Bruvik Heinskou & Morten Emmerik Woldike (eds) Byen og blikkets lyst. Festskrift til Henning Bech, Copenhagen: Seksualiteter, 2014, pp. 127-143.

Sodomie, Unmännlichkeit and Knabenliebe, in: Florian Mildenberger, Jennifer Evans, Rüdiger Lautman & Jakob Pastötter (Hg.) Was ist Homosexualität? Forschungsgeschichte, gesellschaftliche Entwicklungen und Perspektiven. Hamburg: Männerschwarm Verlag, pp. 113-140.

2015

Avant-propos et Révolutions ou évolutions sexuelles? Les termes du débat, in: Alain Giami et Gert Hekma (eds) Révolutions sexuelles. Paris: Musardine 2015, pp. 7-60.

Déclin et permanence des normes puritaines (Pays Bas), in: id., 251-77.

Sadomasochisme verdient geen vergetelheid: sociologische vragen en suggesties, in: Lode Lauwaert & Jens De Vleminck (eds), From de Sade to Sadism = Psychoanalytische Perspectieven 33:1, Jan/Mar 2015, pp. 35-55.

Sodomy, Effeminacy, Identity: Mobilizations for Same-sexual Loves and Practices before the Second World War, in: David Paternotte & Manon Tremblay (eds), The Ashgate Research Companion to Lesbian and Gay Activism, Farnham/Burlington: Ashgate, 2015, pp. 15-30.

Jacob Israël de Haan. Pederast poet between Amsterdam and Jerusalem, in: Florian Mildenberger (ed), Die andere Fakultät. Theorie, Geschichte, Gesellschaft, Hamburg: Männerschwarm Verlag, 2015, pp. 90-110.

2016

The relevance of Sade for society today (met Lode Lauwaert) Introduction, in: Gert Hekma & Lode Lauwaert (eds), De Sade Symposia, in: Journal of the International Network of Sexual Ethics and Politics 3:1, 2015 (= dec. 2016), 5-6.

2017

Dutch Gay Novels of the 1950s and 1960s, in: Bradford K. Mudge (ed), The Cambridge Companion to Erotic Literature, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, 238-254.

2019

Pornografie en homoseks. Wat is het probleem voor vrije burgers, in: Karen ten Hove & Bart Vervaeck (red), Gewaagde geschriften. Interacties tussen pornografie en literatuur in Vlaanderen en Nederland, Tielt: Lannoo, 2019, 47-62.

Publieke homoseks in Nederland: pisbakken en parken, in: Tijdschrift voor Seksuologie 42:4 (2018 = 2019) 127-134.

2020

Geheime homoseks op publieke plekken, in: Agora 34: 4 (2020). Thema: Lust en liefde 36: 4 (2020), pp. 13-15.

2021

Was Sade queer? In; Christian Lacombe (éd), Dictionnaire Sade, Paris: L’Harmattan, pp. 593-7

The Various Stages of the Alphabet Soup: From Sade to Modern Times, in: Alain Giami & Sharman Levinson (eds), Histories of Sexology, Palgrave, pp. 295-309.

Homosexualität versus Päderastie. Gedanken und Überlegungen, in: Florian Mildenberger (Hrsg), Transatlantische Emanzipationen. Freundschaftsgabe für James Steakley, Hamburg: Männerschwarm, 2020, pp. 133-143.


1980-1987

a (samenstelling) Mannenmaat. Een rekenboek voor jongens zonder meisjes, Amsterdam Blauw 1980, 56 pp. (literaire anthologie).

b Homoseksualiteit: van zonde tot geaardheid, in: Spiegel Historiael 15:9 (sept. 1980), pp. 484-491.

a Profeten op papier, pioniers op pad, in Spiegel Histori­ael 17:10 (okt. 1982), pp. 566-571.

b Levenslot of levenskunst?, in: Wending 37:10 (1982), pp. 732-737.

d Getemde ontucht, in: Verzorging 1:3 (jan. 1984), pp. 19-28.

e Sodomieters in het hol van de leeuw?, in: Homologie 6:3 (mei 1984), pp. 24-25

f Sade in Salo of Pasolini's laatste reis, in: Leo Dullaart e.a. (red), Tegenlicht op Pasolini, Amsterdam, Woelrat, 1984, pp. 41-54.

Sadomachie, in: Homologie 6:4 (juli 1984), p. 22.

h Verkeerde liefhebbers in de negentiende eeuw, in: E.Mar­cus en P.Verstraten (red), Amsterdam in je kontzak, Am­sterdam, JIF, 1984, pp. 21-33.

d Homoseksuele psychologie?, in: Psychologie en maatschap­pij 29 (maart 1985), pp. 96-99.

e Geweld onder mannen, in: Mannen, geweld en seksualiteit. Kongresbundel, Driebergen, 1985, pp. 40-43.

c (met Peter Geschiere) Een reactie, in: Sociologische Gids 33:2 (mrt/apr 86), pp. 123-124.

d De ondergang van de States of Desire. Interview met James Purdy, in: Homologie 8:1 (jan.86), pp. 25-26

e (met Harry Oosterhuis) Het rijke homoleven in tsaristisch Rusland, in: De Groene (23-7-86), pp. 15-16.

f (met Harry Oosterhuis) Russische homo's hadden voor de revolutie meer vrijheid, in: Homologie 8:5 (sept 86), pp. 4-9.

g De verre einders van de homoseksuele verlangens. Homosek­sualiteit en culturele anthropologie, in: Homologie 8:6 (nov 86), pp. 37-39.

h De strijd van Arnold Aletrino tegen christelijke zeden­meesters, in: De Groene (26-11-86), p. 17.

i De kunstenaar, de homoseksualiteit, de dood. Over Mishi­ma, Pasolini en Fassbinder, in: Catalogus International Gay and Lesbian Filmfestival, Amsterdam 1986, pp. 53-57.

e Pionier in de seksuologie en verliezer van formaat. De vooruit­gangsvisioenen van Magnus Hirschfeld, in: Vrij Nederland Boekenbijlage (6-6-87), p. 13.

f De seks in de wetenschap, in: NRC Handelsblad 29-9-87 en repliek in id. 20-10-87.

g Initiatie en pederastie, in: Homologie 9:3 (1987), p.13.

h Bewitching homosexuality, in: Homologie 9:4 (1987), p.31.

i Voorbij de ziekte, in: Homologie 9:5 (19 87), p. 26.

j Oude Pekela en een nieuwe seksuele moraal, in: Homologie (1987), p. 21.

k Geen woorden, maar daden, in: Paul van Gelder, Perspec­tieven op mannenstudies, Amsterdam Saltes 1987, pp. 7-14.


1988

k Geschiedenis van seksualiteit, in: Tijdschrift voor Ge­schiedenis 101:2 (1988), pp. 301-302.

l Het mietje in de flikker, in: Homologie 10:1 (1988), p. 21.

m Hypoxyfilie, hypoxyfatum, in: Homologie 10:3 (1988), p. 19.

n Een klaroenstoot uit de hel, Sade, in: Homologie 10:3 (1988), pp.34-38.

o Gymnasium of homoschool, in Homologie 10:4 (1988), p. 27.

p Zit er beweging in de seks?, in Homologie 10:6 (1988), p. 22.

q Trouwhartige mierenarbeid zonder een greintje visie. De halve geschiedenis van het COC, in VN Boekenbijlage (13-2-88), p. 10.

r Beiers puritanisme en Pruisische mannelijkheidswaan, in: VN Boekenbijlage (2-4-1988), p. 11.

s De gespierde christen en andere ideale mannen. Over het mannelij­ke van de man, in VN Boekenbijlage (25-6-1988), p. 12.

t In het land der dwaze tegenstellingen. Oud-Eton boys over hun kostschool, in VN Boekenbijlage (30-7-1988), p. 5.

u Schoolmelk en ragfijne zijde, in: De Groene (11-5-88), p. 24.

v Hoe groter de schaamte, hoe meer men bekent, in: De Groe­ne (26-10-88), p. 15.

w Statistiek, symboliek, sociografie, sociogenese, in: Verzorging 3:3 (aug. 1988), pp. 32-35.

x Klowns in pipopak, in: De Janet 17 (mei 88), pp. 14-15.

y Verlegen huisartsen, in: NRC-Handelsblad (18-10-88), Bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 4.

In Hans Hafkamp en Maurice van Lieshout (red), Pijlen van naamloze liefde. Pioniers van de homo-emancipatie, Am­sterdam SUA 1988, pp. 24-28, 29-33, 68-73 en 155-158.


1989

i Zastrow, zastrier, zastrieren, in: NRC 31-1-89, p. 18.

j Onderzoeker mag debat over ethiek niet ontwijken, in: NRC (9-2-89), p.8.

k Oplichter, charlatan en schrijver. Biografie van Maurice Sachs, in: NRC CS (10-2-89), p.8.

l In de 19e eeuw vonden de artsen de homo's uit.., in: De Waarheid Plus (11-2-89), p. 3.

m Op zoek naar homoseksualiteit in de geschiedenis, in: VN Boeken­bijlage (13-5-89), pp. 8/12.

n Twintig jaar na Stonewall. Homoseksuelen in Oost en West over hun leven, in: VN Boekenbijlage (19-8-89), pp. 6/12.

o Gerommel in het vooronder. Gaan de loze meisjes school maken?, in: De Groene (21-6-89), p. 23.

p 1989, in: Homologie 11:1 (jan. 1989), p. 23.

q Matrozenseks, in: Homologie 11:2 (mrt 1989), p. 15.

r AIDS à la francaise, in: Homologie 11:3 (mei 1989), p. 45.

s Jan Hanlo, in Homologie 11:4 (juli 1989), p. 39.

t Een voetbalvereniging van homoseksuelen, in: Homologie 11:6 (november 1989), p. 21.

u Seksescheiding als nieuw perspectief, in: De Mannenkrant 20 (juni-juli 1989), p. 14-15.


1990

k Bespreking, B.Rossen, Zedenangst, in: Jeugd en samenle­ving 20:1 (jan. 1990), pp. 56-58, Eng. vert. in Paidika 2:2 (Autumn 1990), pp. 61-62.

l Bespreking, P.Vennix, Seks en sekse, in: Maandblad Gees­telijke volksgezondheid 4 (1990), pp. 446-448.

m Geweld en homoseksualiteit onder mannen, in: Verzorging 4:3 (juni 1990), pp. 32-38.

n Een reeks schandalen in Enkhuizen, in: Homologie 12:2 (1990), pp. 12-15.

o Haalt homostudies het jaar 2000, in: Homologie 12:3 (1990), pp.

p Een klaroenstoot uit de hel. Het leven van Sade, in: Pink 10:9 (sept. 1990), pp. 14-18.

q De seksuele perestrojka in Oost-Europa, in: De Groene (27-6-1990), pp. 10-11.

r Het vege lijf van Frans Kellendonk,in: De Groene (16-5-1990), pp. 24-25.

s Een geile markies op de barricaden, in: De Groene (28-11-90), pp. 14-15.

t Kleurbekennen of niet? Homo's in het huwelijk, in: Man­nenkrant 25 (1990), pp. 28-29.

u Geen nieuws uit Moskou, in: Clique 1:3 (sept. 1990), pp. 16-17; ook verschenen als:

v De seksuele perestrojka. Homoseksualiteit Rusland thema van openbaar congres, in: NRC (3-8-1990), p. 14.

w De versatiele medische wetenschap, in: VN Boekenbijlage (10-2-1990), pp. 8/12.

x Het fokpaard van Europese vorstenhuizen, in: VN Boeken­bijlage (9-6-1990), p. 10.

y Waarom homo's 't huwelijksritueel niet willen missen, in: Volkskrant (24-10-90), p. 15.


1991

i Onderzoek naar homobrein is blindganger, in: De Volks­krant (10-1-1991), p. 15.

j De homo bestaat niet, in: Vrij Nederland (30-3-91), p. 74.

k Paidika 6, the Journal of Pedophilia, in: OK. Tijdschrift voor ouderen kinderen relaties 30 (mrt/apr. 91), p.15.

l Optimisme over het Nederlandse AIDS-beleid is geheel misplaatst, in: De Volkskrant (13-4-91), p. 21.

m Homo in Roemenië, in: Homologie 13:4 (juli/aug 91), pp. 28-29.

n Het verkeerde vertier aan de Zeedijk, in: De Groene Am­sterdammer (26-6-91), p.12.

o Vertaling en bewerking van Dmitri Vorontsov, Een homo uit Rostov, in: De Groene Amsterdammer (24-4-91), pp. 20-21.

p Book review: Hidden from History, in: Journal of Homo­sexuality 21:4 (1991), pp. 103-107

q Van slachtoffer tot overwinnaar. François Augiéras (1925-1971), in: Bzzlletin 188 (sept. 1991), pp. 55-59


1992

f Seks in de Nederlandse krijgsmacht in de 19de eeuw, in: Spiegel Historiael 27:1 (jan. 1992), pp. 15-20 en 47.

g Europa '92 heeft homo's maar weinig te bieden, in: De Volkskrant (8-1-92).

h Tamme reactie homo's op slap aids-beleid is zeer begrij­pelijk, in: Volkskrant (21-7-92), p. 9.

i Honderd jaar homoseksueel. Jubileum van een beladen be­grip, in: NRC Handelsblad (7-8-92).

j De roze rand van donker Amsterdam, in: Stadsnieuws (sept/okt 1992), p. 3.

k Een homoboek zonder zweet en knoflook, in: HP/De Tijd op Zondag (22-11-92), p. 26.

l Homoseksualiteit als Freundschaftsliebe, in: HP/De Tijd op Zondag (27-12-92), p. 26.

m Wolfgang Popp: Männerliebe (Rezension), in: Forum Homo­sexualität und Literatur 16 (1992), pp. 105-108.


1993

d Macht, schande, eer en spot (recensie), in: Homologie 15:1 (jan. 93), p. 43.

e Nichten turnen en potten voetballen, in: Spel en sport 93:2 (juni 1993), pp. 14-17.

f Kletsen over seks in Portugal, in: Facta 1:5 (sept. 1993), pp. 6-8.

g In Memoriam Frank Arnal (1950-1993), in: Journal of Homo­sexuality 25: 1/2 (1993), p. xx.


1994

k Niet meedoen aan seksuele hypocrisie, in: Parool 21 febr. 1994.

l Het derde geslacht. Gewoon hetzelfde maar dan anders, in: Vrij Nederland, 30 april 1994, p. 93.

m Boekbespreking. Evert Ketting en Klaas Soesbeek (red.), Homoseksualiteit & krijsgsmacht, in: Sociologische Gids 41:3 (1994), pp. 236-237.

n The Euro­pean post-war gay and lesbian movement, (met Harry Oosterhuis en Jan Willem Duyvendak) in: Homologie 14:4 (1994), pp. 22-28.

o Seks van Turken en Marokkanen, in: Facta 2:5 (sept. 1994), pp. 18-20.

p Europride Amsterdam 1994 Svijet bi uvijek trebao pozdravljati ljubavnike. in: Arkzin. Megazin antiratne kampanje hrvatske 18 (22-7-94), p. 25.

q (met Marianne van den Wijngaard) Forum: Making Sex and Sexuality. Verslag van twee studiedagen, in: Tijdschrift voor Seksuologie 18 (1994), pp. 227-231.

r Vrolijke schennis der eerbaarheid, in: Psychologie en maatschappij 68 (september 1994), pp. 278-280.

s Doet u ook niet meer aan seks?, in: Maandblad Geestelijke volksgezondheid 49:10 (oktober 1994), pp. 1141-1144 [bespreking van een congres].

t Gay New York (review), in: Perversions 1:3 (Autumn 1994), pp. 181-184.


1995

f De vrouwenliefde kent vele vormen, in: Vrij Nederland (28-1-1995), p. 75.

g De coïtus is favoriet, in: Vrij Nederland (18-2-1995), p. 78.

h Seksuele statistiek, in: Intermediair 31:16 (21-4-1995), pp. 41-43.

i Het huwelijk tussen gelijken, in: Vrij Nederland (3-6-1995), pp. 80-81.

j Het seksuologische broddelwerk, in: Gert Hekma & Hugo Röling (red), Het oog op de lust. 100 jaar seksuologie in Amsterdam, Amsterdam: Het Spinhuis, 1995, pp. 1-8.

k In het land der blinden is éénoog koning, in: Gert Hekma & Hugo Röling (red), Het oog op de lust. 100 jaar seksuo­logie in Amsterdam, Amsterdam: Het Spinhuis, 1995, pp. 49-53.

l Heilzame seks, in: Psychologie en Maatschappij 19:3 (sept. 1995), pp. 306-309.

m Lichtzinnig leven, zware straffen, in: Vrij Nederland (7-10-1995), p. 80.

n Mapping Desire, in: Perversions 5 (Summer 1995), pp. 155-158.

o De organisatie van seksualiteit, in Amsterdams Sociolo­gisch Tijdschrift 22:2 (okt. 1995), pp. 414-419.

p Seksualne kulture v evropi, in: Revolver 17 (Ljubljana, sept-nov 1995), p. 29.

q Generation Trash, in: Gay Amsterdam News 52 (16 november 1995), p. 7

r Uit Amsterdams homoverleden: De Monico, in: Gay Amsterdam News 52 (16 november 1995), pp. 27-30.


1996

e Standplaats Slovenië, in: Homologie 18:1 (jan/febr 1996), p. 33.

f Hoereren in de Jamaica Inn, in: Gay Amsterdam News 55 (17 februari 1996), pp. 9/26.

g Strijd om zedelijkheid, in: Gay Amsterdam News 55 (17 febr. 1996), p. 4.

h Nederlanders, nog een stapje, in: Alumni Nieuws 1996:1, pp. 6-9.

i Amsterdam moet niet moraliseren, in: NRC Handelsblad (23 maart 1996), p. 9.

j Sodom en Gomorra, in: De Helling 9:1 (voorjaar 1996), pp. 10-12.

k Wisselend contact (recensie), in: Maandblad Geestelijke volksgezondheid 51:6 (juni 1996), pp. 676-680.

l 't Mandje van Bet van Beeren, in: Gay Amsterdam News 58 (juni 1996), pp. 22-23.

m (met Leon Deben) Tot besluit, in: Het Rembrandtplein, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1996, pp. 105-108.

n Sodoms zaad in Nederland (recensie), in: Amsterdamse Boekengids 6 (juni 1996), p. 35.

o De pornopaniek, in: Trouw (28 september), pp. 18-19.

p Jac. van Hattum: Een voorloper van Reve, in: Gay Amster­dam News 62 (oktober 1996), p. 23.

q Geklets over seks leidt niet tot een soepele seksuele cultuur, in; Volkskrant (5 oktober 1996), p. 18.

r Waar zijn de echte mannen? Seksevoorstellingen over homo­mannen, in: De Gids 159:11/12 (nov/dec 1996), pp. 985-990.

s Florence, homohoofdstad van middeleeuws Europa?, in: Gay Amsterdam News 64 (december 1996), p. 17.


1997

c Boekbespreking (Brunt, Stad; Haijer, De stad als publiek domein), in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 23:4 (1997), pp. 733-736.

d Boekbespreking (Ramet: Gender Reversals), in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 24:1 (1997), pp. 142-147.

e American Gay (review), in: Thamyris 4:2 (Nov 97), pp. 368-370.

f At Home in a World of Strangers. Toward a Comparison of Gay Urban Cultures, in: Newsletter SLGC (summer 1997), pp. 3-4.

g Wohin mit der Sexualkultur / Where is sexual culture going, in: Koinos 13 (1997), pp. 5-11.

h Seksuele expressie beste garantie tegen exploitatie. Kinderen en seksualiteit, in: 0/25. Tijdschrift over jeugd 1:5 (juli 1997), pp. 10-15.

i Homoseksualiteit vanouds geïntegreerd in leven islamie­ten, in: Trouw (3 april 1997), p. 10.

j Helsche boosheit in achttiende-eeuws Nederland, in: Trouw (17 juni 1997), p. 10 en in: Gay Amsterdam News 74 (okt. 1997), p. 19.

k Houden van Sander, in: Gay Amsterdam News 70 (juni 1997), p. 17.

l Uit de kluisters van de privéwereld. Seks als susser van geweld, in: Cul! 4:3 (juni 1997), 12-14.

m Schuilt er een vrouw in mij?, in: Gay Amsterdam News 76 (dec. 1997), pp. 18-19.

n L'univers des backrooms parisiennes (recensie), in: Transcriptase. Revue critique de l'actualité scientifique internationale sur le sida 61 (déc 97), pp. 22-23.


1998

i Raadsels van mannelijkheid, in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 25:1 (febr. 1998), pp. 83-85.

j Kinsey's leven, in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 25:3 (okt. 1998), pp. 466-470.

k Inleiding, in Skript 20:3 (herfst 1998), pp. 156-158.

l Huwelijk in huidige vorm is ontoelaatbare koppelverkoop, in: Volkskrant (22 januari 1998), p. 9.

m Homo gids in sekscultuur, in: Algemeen Dagblad (4 sept 1998), p. 9.

n Drogredenen voor besnijden jongens, in: Parool (27 okt 1998), p. 11.

o Een merkwaardige wending. Geneeskunde en homoseksuali­teit, in: Geschiedenis der Geneeskunde 4:6 (juli 1997/8), 367-373.

p Queer Games; Seksuele lusten en lasten in Nederland, in: Nieuwsbrief Sociologie 3:4 (1998), pp. 4-7.

q Zwanezang van een homo-hoofdstad, in: Wordt vervolgd 31:7/8 (juli-aug 1998), pp. 4-7; vertaald als Gay capi­tal's swan song, in: Gay Rights! (1998), special edition of Wordt vervolgd, pp. 4-7.

r Het woordenboek van perversies, in: Gay Amsterdam News (mrt-dec 1998)


1999

k Inleiding, in: Gert Hekma & Aad Doorduijn (red), Scholen Multicultureel! Multiseksueel? Pamflet, Woerden, NIGZ, 1999, pp. 7-8.

l De veelkleurigheid van Nederland, in: id., pp. 16-20.

m Frank Arnal, figure de l'activisme gay, in: Ex Aequo. Mensuel gay 28 (mei 1999), p. 43.

n Kinderen, seksualiteit en seksuele vorming, in: De andere kant van de medaille (verslag van een studiedag 18 dec 1998), Rotterdam: Pauluskerk, 1999, 4 pp.

o De sote vriendschap, in: Gay 2000. Cultureel jaarboek voor mannen, Amsterdam: Vassallucci, 1999, pp. 68-69.

p The Sexual Revolution in Russia (review), in: Archives of Sexual Behavior 28 (1999), pp. 648-650.

q Het woordenboek van perversies, in: Gay Amsterdam News (jan-dec 1999),


2000

San Francisco-Amsterdam. Homofundi's in het land van de autocultuur, in: Parool PS 5-1-2000, pp. 4-5.

Amsterdam; COC; Netherlands; Sadomasochism, in: G.Hagger­ty (ed), Gay Histories and Cultures: An Encyclopedia, NY: Garland, 2000, pp. 51-52; 201-202; 638-640 & 762-763.

Arnold Aletrino; Louis Couperus; Jacob Israël de Haan; Joseph C.F. Last; Lucien Sophie Albert Marie von Römer; Donatien Alphonse François de Sade; Jacobus Schoondermark and Jacob Anton Schorer, in: Robert Aldrich & Gary Wot­herspoon (eds), Who is Who in Gay and Lesbian History: From Antiquity to World War II, London: Routledge, 2000, pp. 15, 106, 120-121, 255-256, 380, 390-391, 394-395 and 396-397.

François Augiéras; Edward Brongersma; Frans Kellendonk; Gerrit Komrij; Gerard Reve; Bet van Beeren; Jacob van Hattum, in: Robert Aldrich & Gary Wotherspoon (eds), Who is Who in Contemporary Gay and Lesbian History: From 1945 to the Present, London: Routledge, 2000, pp. 22-23, 58, 223-224, 234, 349-350, 414-415 and 416-417.

Causal Theories of Homosexuality, Sports: Male and Urban History, in Timothy Murphy (ed), Reader's Guide to Lesbian and Gay Studies, Chicago: Fitzroy Dearborn, 2000

Causal Theories of Homosexuality, Amsterdam, in Timothy Murphy (ed), Reader's Guide to Lesbian and Gay Studies, Chicago: Fitzroy Dearborn, 2000

Causal Theories of Homosexuality, Netherlands, in Timothy Murphy (ed), Reader's Guide to Lesbian and Gay Studies, Chicago: Fitzroy Dearborn, 2000

Causal Theories of Homosexuality, Friendship glasses, in Timothy Murphy (ed), Reader's Guide to Lesbian and Gay Studies, Chicago: Fitzroy Dearborn, 2000 

Causal Theories of Homosexuality, Cultural Geography, in Timothy Murphy (ed), Reader's Guide to Lesbian and Gay Studies, Chicago: Fitzroy Dearborn, 2000 

Causal Theories of Homosexuality, Sexual Citizenship, in Timothy Murphy (ed), Reader's Guide to Lesbian and Gay Studies, Chicago: Fitzroy Dearborn, 2000

Causal Theories of Homosexuality, Causal Theories, in Timothy Murphy (ed), Reader's Guide to Lesbian and Gay Studies, Chicago: Fitzroy Dearborn, 2000

Book review, in: Thamyris 6:2 (1999[=2000]), pp. 297-299.

Book reviews, in: Thamyris 7:1/2 (2000), pp. 273-278.

Jongeren en seksualiteit in de jaren negentig (recensie), in: Psychologie en Maatschappij 24:2 (2000), pp. 203-205.

Het kalf en de put. Homo's en extreem-rechts, in: Recht­geaard 3 (april 2000), pp. 1-2.

Biologische grondslagen van homoseksualiteit?, in: De nieuwe sekstant 80:5 (2000), pp. 24-25.

In Memoriam: George Lachmann Mosse (1918-1999), in: Jour­nal of Homosexuality 40:1 (2000), pp. xix-xxii.

Das Wörterbuch der Perversionen. Pädophilie oder die Liebe zu den Jungen/The dictionary of perversions. Pae­dophilia or boy-love, in: Koinos 2000:4, pp. 23-26.

'Pedofilie of Knapenliefde' door Gert Hekma. Uit de serie: Het woordenboek van perversies; Gay News, 108; augustus 2000

Edmund White, in: Gay Amsterdam News 106 (juni 2000), pp. 24-25.

De erotiek van straatschoffies volgens Jean Boulet (1921-1970), in: id., pp. 12-13.

Reinaldo Arenas, ofwel homolusten op Cuba, in: id., pp 18-19.

Roger Peyrefitte (1907-2000), in: id., p. 7.


2001

d Masochism; Perversion, in: Jonathan Michie (ed), Reader's Guide to the Social Sciences, Vol. 2, London/Chicago: Fitzroy Dearborn, 2001, pp. 1019-20 en 1221-2.

e Homoseksualiteit: Experimenteren, behandelen en mishande­len, in: Psy 5:3 (2001), pp. 29-31.

f Homo op reis, in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 28:1 (2001), pp. 67-68.

g De lage status van de seksuologie, in: De nieuwe sekstant 81:3 (najaar 2001), pp. 28-29.

h Homoseksualiteit en islam, in: De nieuwe sekstant 81:4 (winter 2001), pp. 28-29.

i Das Leben von 'Bosie'/The life of 'Bosie', in: Koinos 29 (2001), pp. 25-27.

j Matthew Stadler, in: OK magazine 78 (aug 2001), p. 15.

k Woordenboek van perversies, in: Gay Amsterdam News (jan-dec 2001).

l Willem Arondéus, in: id, (mei 2001), pp. 18-19.

m De Nederlandse cruising cultuur, in: Gay & Night 44 (sept 2001), pp. 99-101.


2002

c The Nazi Persecution of Gays (review essay), in: Journal of Homosexuality 43:2 (2002), pp. 143-150.

d Homo's in Nazi-Duitsland. Ambivalenties en clichés, in: Auschwitz Bulletin 46:1 (jan 2002), pp. 30-32.

e Review, Jeffrey Weeks c.s., Same sex intimacies, in: Medi­sche Anthropologie 14:1 (2002), pp. 235-237.

f Review, Jeffrey Merrick & Michael Sibalis (eds), Homo­sexu­ality in French history and culture, in: Medi­sche Anthropologie 14:2 (2002), pp. 408-410.

g Arnold Aletrino; Louis Couperus; Jacob Israël de Haan; Joseph C.F. Last; Lucien Sophie Albert Marie von Römer; Donatien Alphonse François de Sade; Jacobus Schoondermark and Jacob Anton Schorer

Who is Who in Gay and Lesbian History. From Antiquity to World War II, Robert Aldrich & Gary Wot­herspoon (eds), London: Routledge, second edition, 2002, pp. 15, 106, 120-121, 255-256, 380, 390-391, 394-395 and 396-397:

Who is Who in Contemporary Gay and Lesbian History. From 1945 to the Present, Robert Aldrich & Gary Wotherspoon (eds), London: Routledge, second ed., 2002, pp. 22-23, 58, 223-224, 234, 349-350, 414-415 and 416-417.

i Soviets en seksualiteit,in: De Nieuwe Sekstant 81:1 (voor­jaar 2002), pp. 28-29.

j Geneuzel over jaloezie, in: De Nieuwe Sekstant 81:2 (zomer 2002), pp. 28-29.

k Naar een nieuw seksonderwijs, in: De Nieuwe Sekstant 81:3 (herfst 2002), pp. 28-29.

l Dorelies Kraakman (1946-2002), in: De Nieuwe Sekstant 81:4 (winter 2002), pp. 28-29.

m In Memoriam Dorelies Kraakman 1946-2002, in: Sociologisch Mokum 6:1 (november 2002), pp. 25-26.

n Woordenboek van perversies, in: Gay Amsterdam News (jan-mrt 2002).

o Wijnandus Johannes Sengers (1927-2002), in: Gay Amsterdam News 133 (sept 2002), pp. 49.

p Is gay sex OK for boys?, in: Koinos 34 (2002/2), pp. 11-12 en 21.


2003

- Amsterdam heeft seks hard nodig, in: Parool 15-2-2003.

- Multiseksueel, in: Eutopia

- Review, Vern Bullough (ed), Before Stonewall, in: Medi­sche Anthropologie 15:1 (2003), pp.

- Review, John Hart, Stories of gay and lesbian migration, in: Medische Antropologie 15:2 (2003), pp. 392-393.

- De Griekse liefde, in: De Nieuwe Sekstant 82:1 (voor­jaar 2002), pp. 22-23.

- De jacht op sodomieten in naam van de heer, in: Gay Am­sterdam News 139 (maart 2003), pp. 22-23.

- Voor Stonewall, in: Gay Am­sterdam News 140 (april 2003)

- Gay 2003, in: Gay Amsterdam News 141 (mei 2003)


2004

- Review, Helmut Puff, in: European History Quarterly 34:1 (2004), pp. 110-113.

- In Memoriam: Dorelies Kraakman (1946-2002), in: Journal of Homosexuality 46: 1/2 (2003), pp. xix-xx.

- ‘The Netherlands’; .Amsterdam’ & ‘Sexual Citizenship’, op: www.gltbq.com, resp. 4, 3 en 2 pagina’s.

- Review, Louis Crompton, Homosexuality and Civilization, in: Newsletter CLGH 18:2 (Fall/Winter 2004), pp. 14-16.

- Het wel en wee van het homoparadijs, in: De Gids 167:5/6 (mei/juni), pp. 383-388; tevens als “The ups and downs in gay paradise” in idem Engelse versie, pp. 51-56; als “Heurs et malheurs du paradis des homosexuels” in idem Franse versie, pp. 53-59 en als “Freud und Leid des Homo-Paradieses”, in idem Duitse versie, pp. 54-59.

- Twee Wolfgangs, in: Gay Amsterdam News 151 (maart 2004), pp. 30-33.

- Het grenzeloze optimisme van een “zemmel”, in: Gay News 156 (aug 2004), pp. 38-39, tevens in Medische Antropologie

- “De weg van verdoemenis naar acceptatie in Zweden/Bestiality and homosexuality in Sweden”, in: Gay News 158 (okt 2004), pp. 36-38.

- “Een belangrijke maar eenzijdige mondiale geschiedenis van homoseksualiteit”, in: Gay News 159 (nov 2004), pp. 54-57.

- Review Robert Ridinger (ed), Speaking for our lives, in: Medische Antropologie 16:1 (2004), 234-235.

- Bespreking Peter van Maaren, Mijn meester is homo, in: Medische Antropologie 16:2 (dec 2004), pp. 381-383.


2005

- “New Histories of Masculinities”, in: European History Quarterly 35:2 (2005), pp. 327-335.

- “Review, Queering Creole Spiritual Traditions”, in: Medische Antropologie 17:2 (2005), pp. 303-305.

- “Homostudies: pathologisering en emancipatie”, in: Thijs Bartels & Jos Versteegen (red), Homo-Encyclopedie van Nederland, Amsterdam: Anthos, 2005, pp. 69-86.

- (met Norbert van Bemmel) “Roze vertier in Amsterdam”, in id. pp. 252-265.

- (met Hans Hafkamp) “De ruige scene: Sade’s nazaten”, in: id. pp. 283-298.

- “February House. Een uitzonderlijke kunstenaarscommune in Brooklyn”, in: Gay News 165 (mei 2005), pp. 24-27.

- “Parades en politie in New York”; “Gay films op het New Fest Filmfestival”; en “Een tijdelijk HomoMuseum in New York”, in:. Gay News 168 (aug 2005), pp 32-33, 38-42 en 54-57.

- “Fietsen in New York”, in: Gay News 169 (sept 2005), pp. 24-30.

- “Fietsen in New York” en “Mysterious Skin”, in: Gay News 170 (oct 2005), pp. 54-59 en 40-41.

- Twijfel aan zin van parades en Roze Zaterdagen, in: Pink & Zo 25:3 (mei-juni 2005), p. 2.


2006

- ‘Heteromannelijkheid’, in: Krisis 7:3 (2006), pp. 48-53.

- ‘Dutch Friendship Glasses’, op www.GLBTQ.com, 1 p.

- ‘Une folle à sa fenêtre’, in: SoMo 10:1 (2006) 4-5.

- ‘Het Homohuwelijk’, in: SoMo 10:2 (2006) 4-5.

- ‘De eerste homoroman / The first gay novel, in: Gay News 176 (april 2006), pp. 28-32.

- ‘Homo in Turkije/Gay in Turkey’ in: Gay News 179 (juli 2006), pp. 18-20.

- ‘De geheime, wrede liefde van twee beeldschone tienerjongens’ (recensie/review), in: Gay News 181 (sept 2006), pp. 38-39.

- ‘Sexualdemokratie und die Ausgrenzung der Jungenliefhaber/ Sexual democracy and the exclusion of boy lovers’, in: Koinos 52 (2006), pp. 16-17.


2007

- ‘De erotiek van de les’, in SoMo 10:3 (2007) 4-5.

- ‘Homo-huwelijk of radicale individualisering’, in: Gay News 186 (febr 2007), pp. 28-30 (als in SoMo 10:2 (2006).

- ‘Zwak wetenschappelijk licht op sadomasochisme’, in Gay News, pp. 52-53.

- ‘Mannenliefde in Afrika’, in: Gay News 187 (maart 2007), pp. 30-31.

- ‘Het leven en de tijd van homovoorman Jacob Anton Schorer (1866-1957) / The life and times of Dutch gay pioneer Jacob Anton Schorer (1866-1957), in: Gay News 191 (juli 2007), pp. 34-39.

- ‘Seksueel pompen’, in: SoMo 10:4 (2007), pp. 4-5 en in 11:1 (2007), pp. 4-5

- ‘Vakantie!’, in: SoMo 10:5 (2007), pp. 4-5

- ‘De Walletjes’, in: SoMo 11:2 (2007), pp. 4-5, tevens en iets gewijzigd in Ineke Teijmant (red), De samenleving ligt op straat. Essays voor Leon Deben, Amsterdam: Spinhuis, 2007, pp. 17-20.

- ‘Oversekst? Integendeel!’, in: NRC-Next (25-9-2007), p. 20.

- ‘Seks en de wet’, in Blind! 13 (sept 2007), op www.ziedaar.nl.

- ‘Foreword’, in: Roman Kuhar & Judit Takacs (eds), Beyond the Pink Curtain. Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe, Ljubljana: Mirovni Institute, 2007, pp. 7-9.

- ‘Frits Bernard (28 August 1920 – 23 may 2006)’, in: Sexualities 10:1 (2007), 127-128.

- ‘Book Review: Peggy Kleinplatz and Charles Moser (eds), Sadomasochism: Powerful Pleasures’, in: Sexualities 10:4 (2007), 391-392.


2008

‘Seks in de VS’, in: SoMo 11:3 (2008), pp 10-11.

‘Bestialiteit’, in: SoMo 11:4 (2008), pp 6-7 en 12:0 (2008), pp 8-9.

‘Kleren maken de man;, in SoMo 12:1 (2008), p. 5.

‘De heropstanding van Bet van Beeren’, in: ZijaanZij 17:5 (2008), 28-30.

‘How to be a “real” gay?’, in Tijdschrift voor Humanistiek 33-34 (juni 2008), 114-117, ook verschenen als Ireen Dubel & André Hielkema (red). Urgentie geboden. Homo- en lesborechten zijn mensenrechten, Amsterdam: SWP, 2008.

‘Je kont tegen de krib keren: sletten’, in: Aniek Koppens c.s. (red), Almanak der studentenvereniging SSRA, tachtigste editie, Amsterdam: SSRA, 2008, pp. 10-11.

‘Voorwoord’, in: Eric Jourdan, Gevallen engelen (roman), Aristos, 2008, pp. 9-20.


2009

Review: ‘Queer Masculinities’, in: European History Quarterly, 39:1 (2009) 168-169.

‘Puritanisme of pornoficatie? Hoe geseksualiseerd is Nederland echt?’ In: Waterstof 43 (april 2009) 2 pp.

‘Ponyseks’, in: Gay News 213 (mei 2009) 60-61.

‘Seksueel burgerschap’, in: SoMo 12:2 (2009) 5.

‘Strijd om seks’, in SoMo 12:3 (2009) 5.

‘Jacob Israël de Haan (1881-1924)’, in: SoMo 12:4 (2009) 5.

‘Hoe homo- en lesbovriendelijk is de UvA?’, in: SoMo 13:2 (2009) 39-40.

Gert Hekma, Marita Mathijsen-Verkooijen & Emile Schrijver (red), Een vriend komt thuis. Jacob Israël de Haan-nummer = Uitgelezen Boeken (13:2, sept. 2009), 56 pp.

Gert Hekma, Marita Mathijsen-Verkooijen & Emile Schrijver, ‘Jacob Israël de Haan, de Stichting en deze uitgave’, in idem, pp. 1-4.

‘Hoe homoseksueel is De Haan?’, Jacob Israël de Haan-nummer = Uitgelezen Boeken (13:2, sept. 2009), pp. 19-23.

Meten met twee maten, in Folia 63:4 (18-09-2009), pp. 8-9.

In de kast! De Haan: te groot voor ons kikkerlandje?, in Vooys. Tijdschrift voor Letteren 27:3 (2009), 74-78.

‘James S Holmes (1924-1986)’, in: Jacob Lowland, Billy the Crisco Kid!, Amsterdam: C.J. Aarts / Buitenkant, 2009, pp. 49-54.

‘Wicked Angels. A turbulent pederastic affair’ (‘Schlimme Engel. Eine ungestüme Jungensliebe’), in: Koinos 64 (2009/4) pp. 14-19.


2010

‘How To Be a “Real” Gay’, (review), in: Ireen Dubel & André Hielkema (eds). Urgency Required. Gay and Lesbian Rights Are Human Rights. The Hague: HIVOS, 2010, pp.109-112

Book Review: Safe, sane and consensual. Contemporary perspectives on sadomasochism, in: Psychology and Sexuality 1:1 (2010), pp. 96-99.

Review of D. Langdridge & M. Barker (eds), Safe, Sane and Consensual. Contemporary Perspectives on Sadomasochism, Houndmills: Palgrave MacMillan, 2007, in: Psychology and Sexuality 1:1 (2010), pp. 96-99.

Cool Batavia? in: Monstre 2 (Paris juin 2010), pp. 45-48.

Should the age of consent be lower? Yes, in: GT (December 2010), p. 62.

Hoe AIDS het culturele leven verstoorde/How AIDS disrupted cultural life, in: Gay News 226, juni 2010, pp. 24-29.

Slet & nicht. Nichten en vooroordelen, in: Gay News 231, nov. 2010, pp. 38-41.

De verdiensten van de fetisjcultuur, in: Gay News 232, dec. 2010, pp. 24-29.

De speurtocht naar het homogen, in: SoMo 13:5, pp. 30-33.

Homosexuality, in: G. Ritzer (ed), The Concise Blackwell Encyclopedia of Sociology, Oxford: Blackwell, 2010, pp. 291-292.


2011

Sletten en nichten, in: Blind, gender special, internet tijdschrift op www.ziedaar.nl (jan. 2011)

CDA-politicus Meino Schraal wil Noord-Hollandse staten een roze vertegenwoordiger blijven geven, in: Gay News 234, februari 2011, pp. 33-35.

Foucault, leerwereld en seksuele bevrijding, in: Sociologie Magazine 19:1 (maart 2011 ), 17-19. Tevens in Gay News 236, april 2011, pp. 36-41.

Om de liefde in de gevangenis. Een jonge homo boet voor zijn onwetendheid. In: Gert Hekma & Theo van der Meer (red) ’Bewaar me voor de waanzin van het recht’. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland, Amsterdam: AMB, 2011, 169-176, tevens in: Gay News 243, november 2011, pp. 38-43.

Bewaar me voor de waanzin van het recht. In: Gay News 243, november 2011, pp. 36-37.

Paul Buijs. Gepassioneerd tegen al te normale homo’s. In: Gay News 244, december 2011, pp. 30-35.

Review, Robert Muchembled, Orgasm and the West, in: European History Quarterly, 41:1 (2011) 148-150.

Stonewall: op- en neergang van de homobeweging, in: Sociologisch Mokum 14:3 (2011) 10-11.

Homoseksualiteit en strafrecht: een expositie en een bundel, in: #kijkSW, 1:1 (december 2011), 14.


2012

Rariteitenkabinet van het premoderne liefdesleven. Bespreking K.M. Phillips & B. Reay, Sex Before Sexuality, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 125:1 (2012), 127-128.

Book Review. Jennifer Evans’ Life Among the Ruins. In Sexualities 15:8 (2012), 1018-1020.

Anarchism & Sexuality, by Jamie Heckert & Richrd Cleminson (eds). Book review in: Journal of Homosexuality 59:5 (2012), 757-759.

Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan en van tradities die blijven haken, in: Carolien Bouw, Christien Brinkgreve, Christian Bröer en Ali de Regt (red) De hinderende werking van het verleden. Vriendenboekje voor Rineke van Daalen. Amsterdam: Spinhuis, 2012, pp. 12-14.

Moslims en homo’s: seksueel burgerschap voor alle Nederlanders, in: Gay News 248, april 2012, pp. 24-27.

Seksueel burgerschap in Nederland: een lastige klus, in: Gay News 249, mei 2012, pp. 30-35.

Hoe queer is DBSM? In: Gay News 251, juli 2012, pp. 38-41.

Overal maar steeds anders: homoseksuele culturen wereldwijd, in: Oikos 21:3, mei 2012, pp. 7-9, speciaal nummer Gayografie


2013

Homoleven: rijke traditie, schamele politiek. In Agora. Magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken 29:1, pp. 8-11 (speciaal nummer Seksualiteit, red. Valérie De Craene & Martin Zebracki)

Book Review. Dagmar Herzog, Sexuality in Europe: A Twentieth-Century History (2011). In: English Historical Review 128 (533), pp. 1029-1031.

Review: Margot Weiss, Techniques of Pleasure. In: Sexualities 16:5-6 (2013), 748-751

Zonde van de seks, in: SoMo 2 (2013), pp. 17-19.

(met A.H.J. Dautzenberg en Martijn Uittenbogaard) Na opheffing Martijn praat men nooit met pedofielen, in: NRC Weekend 22 februari, p. 9.

Het geheim van Norbert Elias, in: Fenneke Wekker et al. (red) Verlichter & Verleider. Columns voor Bart van Heerikhuizen. Amsterdam: AMB, 44-45.

Waar de geest uit de fles kwam, in: Almanak Sociologisch Epicentrum, Amsterdam, 2013, pp. 34-35.

Fetisjisme is geen privézaak, in: Sociologie Magazine 21:3 (september 2013), pp. 12-13. Tevens als Fetisjisme, liefde voor het bijzondere (Fetishism: Love of the special), in: Gay News 264 (augustus 2013), pp. 52-3.


2014

Stichting Martijn. Pedofilie is een vorm van liefde, doe er niet te moeilijk over , in: NRC 8 april 2014, p. 18.

(met Dautzenberg, Fennema, Grunberg, Swier e.a.) Hoge Raad, verbied Vereniging Martijn niet, in: VK 16 april 2014, opiniepagina.

Commentaar op verbod Martijn in Trouw 19 april 2014, p. 9.

Intimacy, Violence and Activism: Gay and Lesbian Perspectives on Australian History and Society (review), in: Australian Historical Studies, 45:3 (sept 2014), 456-7.

Queering de Sade (review), on: Notchesblog.com (11/27/2014) and as Edmiston, Sade queer theorist on: H-HistSex on networks.h-net.org (same date).

Sade, de eerste radicale flikker / Sade, the first radical queer, in: Gay News 272 (april 2014), pp. 62-65.

Heteroseksualitetens historie, in: Cupido 73 (4, 2014), pp. 16-21 (Noors).

Perversjoner sum ressurs, in: Cupido 74 (5, 2014), pp. 28-39.

Meneer Putman, in: Uitgelezen boeken 17:1, pp. 55-8.

Voorbije tijden, verdwenen werelden. Nederlandse homoromans 1945-1970 / Dutch gay novels 1945-1970, in: Gay News 278 (October 2014), pp. 36-40.


2015

Seks en stad. Ruimte voor seksueel burgerschap, in: Virginie Mamadouh & Anne van Wageningen (ed), EU@Amsterdam. Een stedelijke raad, Amsterdam: AUP, 2015, 37-43.

Zaad in overvloed. Markies Sade: socioloog, filosoof, pornograaf?, in: Sociologie Magazine 23:1 (maart 2015), pp.16-7.

Winnaars en verliezers [over seksuele revolutie], in: Sociologie Magazine 23:3 (september 2015), pp. 18-20.

(review) Le moment politique de l’homosexualité by Massimo Prearo, in: Journal of the History of Sexuality 24:3 (September 2015), 538-40.

Een sterke pot achter de tap Bet van Beeren en ’t Mandje, in: Tijdschrift voor Biografie 4:3 (najaar 2015), pp. 32-7.

(recensie over Slijper Kloos) Lui en onbevredigend, in: Tijdschrift voor Biografie 4:3 (najaar 2015), pp. 85-88.

Claude François Michéa, tweehonderd jaar geleden geboren (Ned/Eng), in: Gay News 286 (juni 2015), pp. 30-33.

Frans Kellendonk: katholiek en homoseksueel (Ned/Eng), in: Gay News 291 (november 2015), pp. 30-32.


2016

Sex and the city. Room for sexual citizenship, in: Virginie Mamadouh & Anne van Wageningen (red), Urban Europe. Fifty Tales of the City, Amsterdam: AUP, 2016, pp. 37-43 (translated).

Martin of Holland’s Brown Book (Ned/Eng), in: Gay News 297 (mei 2016), pp. 50-53.

Jacob Israël de Haan: een monument voor de zoon van Smilde, in Gay News 301 (september 2016), pp. 38-41.

Gebrekkig historisch besef, in: Parool, 4-8-16, p. 20, ingezonden brief


2017

Schwule Kultur statt Normalisierung. Wider die freiwillige Sklaverei der Schwulen, in: Detlef Grumbach (Hrsg), Demo.für.Alle. Homophobie als Herausforderung, Hamburg: MännerschwarmVerlag, 2017, pp. 127-133.

Gerrit Komrij als homo-activist, in: Parelduiker (juni 2017:2/3), pp. 40-9.

Homo’s oké, maar niet hun gedrag, in: Argus 1:5 (2 mei 2017), p. 6.

Hoe gay is de Amsterdam Pride nog?, in: Argus 1:12 (8 augustus 2017), p. 2.

Een spraakmakende rechtszaak in het Pruisische Berlijn, in: Gay News 305 (januari 2017), pp. 50-52.

'Tony Duvert: The sad ending of a promising writer' by Gert Hekma; Gay News (Dutch and English magazine), No. 307; March 2017

Guy Hocquenghem, een strijdbaar homo-activist en begenadigd auteur (recensie), in: Gay News 309 (mei 2017), pp. 60-5.

Van brandstapels naar regeringsposities. De geschiedenis van homo’s in België, in: Gay News 309 (mei 2017), pp. 38-41.

Vijftig jaar homo-acceptatie uit de kast. Van onbereikbaar ideaal tot ontoereikend perspectief, Deel I, in: Gay News, jg. 24: 315 (November 2017), pp. 30-6 en Deel II, Gay News, jg. 24: 316 (December 2017), pp. 30-6, in NL en Eng 24ste Jg Nov/Dec 2017; titel.

‘Seksuele revolutie in Nederland’, in: Hermes (special Gender en Seksualiteit). Tijdschrift van de Vlaamse Vereniging leraren Geschiedenis jg. 21, no. 62 (sept 2017), 54-60.

Urinoirs seks: Geil en gecontroleerd, in: SoMo, jr. 2017-2018 nr. 2 autoriteit, pp. 10-13.


2018

‘Homoseksualiteit: een importproduct’, in: Lex Heerma van Voss e.a. (red), Wereldgeschiedenis van Nederland, Amsterdam: Ambo/Anthos, 2018, pp. 456-461.

‘De seksuele revolutie in Amsterdam’ onderdeel van de tentoonstelling ‘Amsterdam magisch centrum’, Stedelijk Museum Amsterdam

(recensie) Wannes Dupont, Elwin Hofman, Jonas Roelens (eds) Een geschiedenis van homoseksualiteit in België, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 131: 2 (juni 2018).


2019

- Gert Hekma, ‘Heeft de homobeweging een verkeerde koers gekozen?’, in: Gay News, jg. 25: 330 (Febr. 2019), pp. 36-39.

- ‘De heimelijke spanning van openbare urinoir-seks’, in: id., pp. 26-29. Ook in SoMo 2017-2018 nr. 2

- ‘Op de bres voor de mannenliefde’, deel I. Van Sade tot Hirschfeld´, in Gay News, jg. 25: 331 (Mrt 2019), pp. 48-52 (also English version: ‘Standing up for Male Love’I, From Sade to Hirschfeld)

- ‘Op de bres voor de mannenliefde’, deel II. Van Hirschfeld en Schorer tot Kinsey’, in Gay News, jg. 25: 332 (Apr 2019), pp. 48-52 (also English version: ‘Standing up for male love’, II, From Hirschfeld and Schorer to Kinsey)

- ‘Op de bres voor de mannenliefde, deel III’: Toenemende zichtbaarheid. Van Kinsey tot de eerste homo-demo in Nederland in 1969, in, Gay News, jg. 25: 333 (May 2019), pp. 48-52 (English version: ‘Standing up for male love’, III, From Kinsey to the first gay demonstration in the Netherlands in 1969)

- ‘Op de bres voor de mannenliefde, deel IV’: Hoe ging het verder met de homo-emancipatie na 1969, in, Gay News, jg. 25:7 (335, juli 2019), pp. 48-52 (English version: ‘Standing up for male love, IV, How did the gay movement fare after 1969’)

- ‘Stonewall vijftig jaar’, Gay News, jg. 25:9 (337, September 2019), pp. 48-52, English version: Stonewall’s fiftieth anniversary. Same journal.

- Kernpunt pedofilie (ingezonden brief), Parool 17/8/2019


2020

Foucault en de flikkerbeweging. In: de Nederlandse Boekengids, 5.1 (febr-mrt 2020), pp. 42-44.

Larry Kramer (1935-2020). Een leven tegen aids, in: Parelduiker 25:3, 2020, De laatste pagina, pp. 77-80.


2021

Een eregalerij van Nederlandse dichters van de pedagogische eros/knapenliefde, in: Propria Cures - thema van meningsuiting & pedofilie, 131:20, 6 mei 2021, p. 10.

Links will open in a new page on the GayNews website


2001

The dictionary of perversions (Eng/Ned) 04-09-2001

Perversions (Eng/Ned) 30-10-2001

The dictionary of perversions (Eng/Ned) 06-11-2001

Urinals, pigs, dirt freaks (Eng/Ned) 27-011-2001


2003

The hunt for sodomites in the name of the Lord (Eng/Ned) 20-04-2003

Forgotten Forerunners of Gay Liberation (Eng/Ned) 07-05-2003

Gay 2003: fraai vormgeven, wisselend van inhoud (Ned) 20-05-2003

Religious flogging (Eng/Ned) 04-06-2003

Coming of age in a gay hothouse (Eng/Ned) 30-09-2003


2004

Castrum Peregrini - Twee Wolfgangs (Ned) 16-04-2004

Memoirs of a Gay Teacher (Eng/Ned) 20-09-2004

Homostudies - Bestiality and Homosexuality in Sweden (Eng/Ned) 15-11-2004

Een belangrijke maar eenzijdige mondiale geschiedenis van homoseksualiteit (Ned) 23-12-2004


2005

An Extraordinary Experiment In Communal Living in Brooklyn (Eng/Ned) 12-06-2005

Een dozijn gay films op het New Fest Filmfestival (Ned) augustus 2005

NY Pride - Parades and Police in New York (Eng/Ned) 18-09-2005

Film News - Gay Movies At The New Fest Film Festival (Eng/Ned) 23-09-2005

Queer History - A Temporary HomoMuseum In New York (Eng/Ned) 26-09-2005

Ambivalent view on pedophile relations in Gregg Araki’s Mysterious Skin (Eng/Ned) 25-11-2005

Cycling in New York (1) (Eng/Ned) 10-11-2005

Cycling in New York (2) (Eng/Ned) 27-11-2005

Journal of Homosexuality - American fundamentalists vs. Academic Liberty (Eng/Ned) 26-12-2005


2006

De Eerste Homoroman - Een kostschooljongensliefde in de negentiende eeuw (Ned) 20-05-2006

Sex!... in the nineteenth century (Eng/Ned) 24-06-2006

Travel - Gay in Turkey (Eng/Ned) 12-08-2006

Book Review - The Secret Love Affair Of Two Beautiful Teenagers (Eng/Ned) 10-11-2006


2007

Book Review - Zwak wetenschappelijk licht op sadomasochisme (Ned) 13-03-2007

Gay Studies - Socialism And Gay Marriage (Eng/Ned) 21-03-2007

Mannenliefde in Afrika (Ned) 16-04-2007

Het leven en de tijd van homovoorman Jacob Anton Schorer (1866-1957) te boek gesteld (Ned) 22-08-2007


2009

Encyclopedia of Perversions - Pony Sex (Eng/Ned) 25-06-2009


2010

How AIDS Disrupted Cultural Life (Eng/Ned) 28-06-2010

Slut and Faggot: Gender and Sexual Images (Eng/Ned) 18-12-2010


2011

The Merits Of The Fetish Culture (Eng/Ned) 26-01-2011

Interview with Provincial Politician Meino Schraal (Eng/Ned) 15-03-2011

Foucault, the Leather Scene, and Sexual Liberation (Eng/Ned) 14-05-2011

Article 248 bis: Imprisoned For Love - A Young Gay Man-Pays or His Ignorance (Eng/Ned) 15-12-2011

Article 248 bis: Homosexuality And Criminal Law -An Exhibition And A Book (Eng/Ned) 28–11-20112012

Paul Buijs: Passionately Opposing Gays Who Are Too Normal (Eng/Ned) 14-02-2012

Muslims And Gays: Sexual Citizenship Good For All Dutch Citizens (Eng/Ned) 23-05-2012

What Is Going Wrong With Sexual Citizenship Rights In The Netherlands? (Eng/Ned) 02-07-2012

How Queer IS BDSM? (Eng/Ned) 11-08-2012


2013

Fetishism: Love of the Special (Eng/Ned) 09-09-2013


2014

Sade, the First Radical Queer. (Eng/Ned) 07-05-2014

Dutch Gay Novels 1945-1970, An Introduction. (Eng/Ned) 10-11-2014


2015

Hot for Adidas, a Fetish (Eng/Ned), in Gay News january 10, 2015

Claude François Michéa, born 200 years ago (Ned/Eng) 24-06-2015

Frans Kellendonk: Catholic and Gay (Ned/Eng) 03-12-2015


2016

Jacob Israël de Haan: A Monument to the Son of Smilde. (Eng/ned) 29-09-2016


2017

A Sensational Criminal Case and New Theories About Same Sex Behavior. (Eng/Ned) 16-01-2017

Tony Duvert: The Sad Ending of a Promising Writer (recensie) (Eng/Ned), 30-03-2017

The Lives of Guy Hocquenghem, Gay Activist and Gifted Author (recensie) (Eng/Ned) 23-05-2017

The History of Homosexuality in Belgium. (Eng/Ned) 28-11-2017

50 Years of Gay Acceptance Part I, From Unattainable Ideal to Inadequate Perspective. (Eng/Ned) 05-12-2017 - The sixteenth annual Mosse Lecture


2018

50 Years of Gay Acceptance Part II, From Unattainable Ideal to Inadequate Perspective. (Eng/Ned) 02-01-2018 - The sixteenth annual Mosse Lecture


2019

Has the Gay Movement Failed? (Eng/Ned) 29-01-2019

The Exciting Public Secrecy of Tearoom Sex. (Eng/Ned) 23-02-2019

Standing Up for Same Sex Love I: From Sade to Hirschfeld by Gert Hekma (Eng/Ned) 16-03-2019

Standing Up for Same-Sex Love II: From Hirschfeld and Schorer to Kinsey (Eng/Ned) 29-04-2019

Standing Up for Same-Sex Love III: From Kinsey to the First Gay Demonstration (Eng/Ned) 29-05-2019

Standing Up for Same-Sex Love IV: How Did the Gay Emancipation Movement Fare After 1969? (Eng/Ned) 29-06-2019

Stonewalls Fiftieth Anniversary (Eng/Ned) 21-09-2019

2001

- (met Marlies Lensink), In de gaywereld bestaat een klaag­cultuur, in: VN (27/1/1), p. 13.

- (met Thea Schepers),Kinder und Sexualit, in: Spiegeloog 267 (febr 2001), pp. 4-8.

- (met Co Welgraven), Een ongemakkelijke combinatie, in Trouw (11/5/1), p. 15.

- (met Xavier van Beesd) Homostudies/Gay Studies, in: Gay Amsterdam News 121 (sept 2001), pp. 10-13.


2002

- (met Guy Van Gestel), De moordenaar en zijn samenleving, in: Guy Van Gestel, Handlangers van de dood. Seriemoord in België en Nederland, Tielt: Lannoo, 2002, pp. 78-92.


2004

- (met Hans Warmerdam), “Zichtbare zoenende mannen is choquerend”, in: COC-Update 3:3 (sept 2004), pp. 6-8.

- (met Richard Keldoulis), “Pink Point Chit Chat”, in: Gay News 159 (nov 2004), pp. 18-19.

- Pedofilie en homofilie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Interview met homo/lesbo-docent Gert Hekma. Door Marthijn Uittenbogaard,OK Magazine, nummer 90; november 2004 pp. 4-7.

Verder bij OVT 13/6, MVS 16/6, NCRV 20/6, Salto Raul 26/6, Belgische tv 28/8.


2005

- (met Marthijn Uittenbogaard), Jedes Mindesalter ist ziemlich willkürlich / Each age of consent is rather arbitrary, in: Koinos 46 (2005:2), pp. 18-21.


2007

- met Rob Rombouts in Parool (31-1), met Paul Arnoldussen in Parool (10-2 en 17-2), met Willem Beusenkamp in Volkskrant (30-1 en 3-2), in De Pers (31-1), op gay.nl (31-1) en elders rond homojongerenboot.

- met Doug Ireland in Gay City News (NY; 15-2).

- met Pieter-Jan Hagens, 26 februari 2007, radio 1.

- ‘De man van de verderfelijke ideeen’, met Elise van Alphen, Kroon. Het blad van de verkeerde kant 3:1 (april 2007).


2008

- Het Gesprek, 26 maart, met Margriet van der Linden

- Man wil man, met Elly Posthumus, in: Quest Braintainment juli 2008, pp. 68-73.


2009

Over ABC van perversies BNN 20 april, Link OBA Live 27 april, VPRO De Avonden 29 april, MVS 2 mei, Dolly MVS radio 6 mei, Cappuccino 9 mei, Café de Liefde VPRO tv 15 juni,

Over geschiedenis homoseksualiteit radio FunX 7 juni.

(Met Emma Brunt), Weg uit Bedum, in: Parool PS 4-12-2009, pp. 8-9.


2012

5-2 OVT Homo’s genezen


2014

Gelijkheid hoeft niet bij seks, Interview met Clara van de Wiel, Folia 33 (18 juni 2014), pp. 10-12.


2016

Met Lex Bohlmeijer, Homoseksualiteit moet weer over seksualiteit in plaats van identiteit gaan, in De Correspondent, 3 juli 2016

FunX Radio, maandag 1 augustus, 16.15 over seksuele fluïditeit en ‘natuur’ van seks.

De Canal parade is minder gay dan ooit, in NRC, 7-8-16, pp. 14-15 (met anderen).


2017

Met Dirk Wolthekker, De seks is eruit gebonjourd. Gert Hekma neemt afscheid van zijn homo- en lesbostudies, in: Folia 68:27 (28 juni 2017), pp. 38-42.

(samen met Mattias Duyves) Met Stephan Sanders, Kind aan huis bij Gert en Mattias, in: De Groene Amsterdammer 141: 28-29 (13 juli 2017), pp. 58-61.

(met Caspar Pisters) ‘Het is erg braaf geworden allemaal’, Het Parool (4 augustus 2017), pp. 23, 26-27.

(met Bas Nieuwenhuijsen) ‘Homo’s zijn tweederangs burgers’, in: Haarlems (Leids etc) Dagblad 130:21 (3 augustus 2017).

(Rik Alexander), Oud-docent Homostudies Gert Hekma: ‘Mensen denken dat Nederland heel tolerant is maar niets is minder waar’, op: gay.nl (retrieved 31 augustus 2017)

(artikel van Hans Hafkamp?) Gert Hekma neemt afscheid van de Universiteit van Amsterdam, in: Gay News 313 (september 2017), pp. 36-7. Tevens recensie Komrij-nummer Parelduiker, op pp. 38-41.

(met Dorien van Linge) ‘Niks om je voor te schamen’ in: Volkskrant Magazine 851 (18/11/17), p. 36.


2017

Ein Interview mit Gert Hekma von Salome Müller, Republik 08-09-2021


2021

Interview met Gert Hekma, in de GayKrant, december 2021

About PhD research at most universities in the Netherlands and for various working groups, such as The nineteenth century, History of criminal law, History and psychiatry, History of sexuality, Forum Sexuality, SISWO sociologist days.


juni 1983

Congres Among men, among women, Amsterdam


mei 1984

Congres Sociologies II, Parijs Sorbonne


juli 1985

Congres Sex and the State, Toronto

mei 1986

Congres Socialité, Parijs Sorbonne


november 1986

Congres Homosexualité, homosocialité et urbanité, Parijs Sor­bonne


1987

- juli: lezing voor Europese postdoctorale opleiding OASIS te Leuven over de 'Sociology of the body'.

- okt.: lezing voor Magnus Hirschfeld-Gesellschaft te Berlijn over 'Die Vorgeschichte der Homosexualität'.

- dec.: lezing 'Homosexuality and violence' op congres 'Homo­sexua­lity, which homosexuality', VU Amsterdam.

- dec.: lezing 'Homosexuality and the left in the Netherlands, 1890-1911', American Historical Association, Washington.


1988

- mei: lezing op tweede studiedag 'Homosexualité, homosocia­lité et urbanité', Parijs Sorbonne.

- okt.: lezing op festival Satisfiction, Rotterdam over 'Tri­vial gay novels in the beginning of the 20th century'.


1989

- Congrespaper 'From Sade to Fassbinder. Aesthetics of cruelty and homosexuality', in Congresboek Alterity, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Letteren, 1989, pp. 44-55.

- Congrespaper 'Seriële lustmoorden', in: De grensgeschillen in de seks, 2.1.2., pp. 1-5, Congres Cultuurgeschiedenis Ba­lans en perspectief, 1989.

- Voordracht congres Sorbonne op 2-12-89 over 'L'histoire de l'homosexualité aux Pays-Bas. Une exposition'.


1990

- 'Sexual cultures in Europe', congres 'Sexual minorities and society', Estonian Academy of Sciences, Tallinn mei 1990.

- 'Historical perspectives', congres 'Bisexualities', Berlijn juli 1990.

- 'Sex in the 19th-century Dutch army', 17th World Congres of Historians, Madrid aug/sept 1990.

- 'The deployment of gay studies', lezing aio-netwerk weten­schapsdynamica, Enschede 27 sept. 1990.

- 'L'histoire de l'homosexualité: lacunes et perspectives', lezing Sorbonne 12 december 1990.


1991

- 'Homostudien in den Niederlanden', Keulen juni 1991

- 'The bisexual closet', conference Bisexualities Amsterdam 4-5 October 1991

- 'Homotoerisme', Amsterdam oktober 1991


1992

- 'Homostudien in den Niederlanden', Hamburg januari 1992

- 'Opening Lecture' en 'Amsterdam Gay and Lesbian Bar Culture 1930-1970' op Congres 'Sexual Cultures in Europe', Amsterdam juni 1992.


1993

- 'Sport en homoseksualiteit', voordracht NISSO Utrecht 9 februari 1993.

- 'Het begin van de seksuele wetenschappen', gastcollege Maas­tricht 2 maart 1993.

- 'Modern History of Homosexuality: Theories and Practices', op Congres "Theorizing Sexuality: Evolution, Culture, and Development", Caiscais, Portugal, March 19-27, 1993.

- 'Het perverse type', Studium Generale Katholieke Universi­teit Nijmegen, 28 september 1993.

- 'Making Sexuality', op Congres "Making Sex and Sexuality", Rotterdam/Amsterdam 3/6 december 1993.


1994

- 'Hoe lastig is de seks', inleiding Lage Landen Homo Aids Overleg, Antwerpen 29 januari

- 'Discriminatie van homo's in de sport', voordracht bij pre­sentatie rapport "Als ze maar niet provoceren" en forum over discriminatie in de sport, NOC*NSF Papendal 10 maart.

- 'Sports and homosexuality', voordracht congres British Soci­ological Association 'Sexualities in Social Context', Preston 28-31 March.

- 'Als ze maar niet provoceren', paper Nederlands/Vlaamse Sociologendagen, Amsterdam 7-8 april.

- 'Homosexual practices in the 19th C. Dutch army', conferen­tie "Militär und Geschlechtsverhältnisse" van de Verein für modernen Sozialgeschichte, Bad Homburg 21-23 April.

- 'De maatschappelijke achtergronden van seksueel gedrag', basiscursus seksuologie Erasmus Universiteit Rotterdam 26 april.

- 'De stand van de homo/lesbo-emancipatie in Nederland', forum Homobeleid in Nederland 1994-1998, COC Amsterdam 26 april.

- 'The Future of the Queer Movement', congres "Organizing Sexuality", Amsterdam 23-25 juni.

- 'Biological Origins of Sexual Orientation?', Twentieth Annu­al Meeting International Academy of Sex Research, Edinburgh June 28 - July 2.


1995

- 'Naar een veelseksige seksualiteit', lezing Studium Genera­le, Maastricht, 2 februari.

- 'Sexual Cultures in the Western World', congres "Civilizati­on, Sexuality and Social Life in Historical Context", Budapest 24-26 februari.

- 'Western Sexual Cultures', "International Conference on Homosexuality", Ljubljana 23-27 augustus.


1996

- 'De toekomst van de seks', Maastricht 6 februari, Vereniging van geschiedenisstudenten /studentenpastoraat.

- Debat met Gertjan van Zessen over zijn boek 'Wisselend con­tact', Utrecht 22 februari, NcGv.

- 'Sociologie van seksualiteit', gastcollege AMC 14 maart.

- 'Seriemoord. Een sociologisch perspectief'. Groningen, 20 maart, Vereniging van Psychologiestudenten.

- 'Seksualiteit tussen verslaving en plezier', 18 april, RIAGG Heerlen.

- 'Seks aan de universiteit', Studentenvakbond Universiteit Twente, 20 mei.

- 'Seksueel geweld: sociale onmacht, innerlijke dwang', Utrecht 1 juni, Psychiatrisch-juridisch gezelschap.

- 'Openbare seksualiteit en schennis der eerbaarheid', congres 'Liefde en recht', Paul Scholten Instituut, UvA, 28 juni.

- 'Seksuele cultuur en socialisatie in de huidige samenle­ving', congres jeugdcriminaliteit, Ede, 24 september.

- 'Gay & Lesbian Studies in the Netherlands', Wenen, 20 novem­ber.


1997

- 'Kind en seksualiteit. Expressie, exploitatie', lezing Ver­eniging geschiedenisstudenten, Maastricht 18 februari.

- Gastseminar over "Sexual Cultures" in Ljubljana, 4-13 maart.

- 'How liberal is the Netherlands? Exploring Contemporary Dutch Sexual Cultures', conferentie 'Sexuality and the State in the Netherlands', Harvard, Center for European Studies, 25 april.

- Gastcollege 'Sodomy/Homosexuality in 18th and 19th-Century Netherlands', Graduate School, City University of New York, 30 april.

- Gastcolleges over 'European Sexual Cultures' en 'Contempora­ry Sexual Culture in the Netherlands', Presov, Slowakije, 16 en 19 mei.

- Gastcollege 'Seksuele motieven van moord', Utrecht, rechten­faculteit, 26 mei.

- Deelname aan panel over 'gay and lesbian/queer studies' in het programma Homo2000 van de Akademie der Künste, Berlijn 20 juni.

- Lezing 'Das liberalste Land der schwulen Welt' in het pro­gramma Homo2000 van de Akademie der Künste, Berlijn 21 juni.

- Dialoog met Ron Miltenburg over 'Seksueel casco', Utrecht, Stichting BVV, 29 juni.

- Gastcolleges School for International Training over homostu­dies in Nederland en hedendaagse seksuele cultuur, Amsterdam, 9 en 30 september.

- Lezing 'Waar schuilt de vrouw in mij?', symposium "Moed, beleid en trouw. Meer dan 25 jaar hulpverlening aan transsek­suelen", Amsterdam, Vrije Universiteit, 2 oktober.

- Lezing 'Ondanks geklets, verlegenheid. De moeilijkheid om zich seksueel uit te drukken', symposium "Richtlijnen soa-onderzoek bij prostituées", Utrecht 9 oktober.

- Lezing over homostudies, Delft 6 november.

- Lezing 'Amsterdam als aanbeeld. De strijd om stedelijke seksuele cultuur', Forum voor Europese Cultuur, Amsterdam 14 november.

- Gesproken bijdrage aan de modeshow 'GS' van Simon de Boer, Amsterdam Roxy 19 november.


1998

- 'De erotische ruimte van Amsterdam, overbelast, onderbe­licht', Congres 50 jaar PSCW, Amsterdam 9 januari.

- 'Soete minne helsche boosheit. Variaties op het thema liefde en seksualiteit', lezing Vereniging geschiedenisstudenten, Maastricht 18 februari.

- Gastcolleges School for International Training over homostu­dies in Nederland, hedendaagse seksuele cultuur en causale verklaringen van seksuele oriëntatie, Amsterdam, 12 februari, 5 maart, 10 en 22 september en 1 oktober.

- 'Sade en passie", lezing in serie over empathie voor CREA Amsterdam, 9 maart.

- Openingslezing en paper op conferentie "Queer Games?", Am­sterdam 29-31 juli.

- Voordracht op studiedag over pedofilie, Rotterdam 15 decem­ber.


1999

- 'The Sexual Cultures of the Netherlands and the U.S.', Bay Area Harvard Gay & Lesbian Caucus, San Francisco 28 februari. - 'Contemporary Sexual Cultures: the Netherlands and the U.S. compared', San Francisco State University, Human Sexualities Program, 5 maart.

- 'How Libertarian is the Netherlands", Anthropology Depart­ment, University of Southern California, Los Angeles, 31 maart.

- 'How Libertarian is the Netherlands. Exploring Contemporary Dutch Cultures', Dutch Studies Program, UC Berkeley, 18 april.

- 'Comparisons of the Sexual Cultures of the U.S. and the Netherlands', City College San Francisco, 5 mei en the Insti­tute for the Advanced Study of Human Sexualities, San Francis­co, 15 juni.

- 'Schwule Kultur in Europa vom 18. bis 20. Jahrhundert', Ringvorlesungen Neue Geschichten der Sexualität, Universiteit van Wenen, 10 december.

- 'Contemporary Sexual Cultures in Europe', Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Wenen, 13 december.


2000

- 'Sade, sexual humilation and masculinity', paper ESSHC, Amsterdam 14 maart.

- 'How Libertarian is the Netherlands", Onati Instituut, Zu­marraga, Spanje, 14 juni.

- 'Sade als Vorläufer der schwulen Bewegung', München 6 juli.

- 'Einde van homo-identiteit?', Schorer-stichting, 28 septem­ber.

- 'Queer theory', Rotterdam Pauluskerk 27 oktober.

- 'Dingseks', 'Zwarte Piet' en 'Satinisme', Amsterdam Vrolijk 3 december.

- 'Homo- en lesbische studies', Congres over Identiteiten, FMG-UvA, Amsterdam 7 december.


2001

- 'Sexual Citizenship in the Netherlands', Edge Hill (UK), 19 maart.

- 'One hundred years of sexology', Amsterdam, conferentie "Sex and Madness", 13-14 december.


2002

- 'Sexual Reform in 20th-Century Netherlands', Thamassat Uni­versiteit, Bangkok, 10 januari.

- 'Gay Epistomology', Thamassat Universiteit, Bangkok, 11 januari.

- discussant, panel History of Homosexuality, ESSHC, Den Haag 1 maart.

- 'Een historisch-sociologische beschouwing over De Sade, SM en libertinisme', Maastricht Studium Generale 21 maart.

- 'Public Sex', ASSR-symposium, Maison Descartes Amsterdam, 3 mei.

- 'How liberal is the Netherlands', New York CUNY Graduate Center, 18 november.


2003

- 'De toekomst van relaties', bijeenkomst Roze Links, Utrecht 25 januari.

- ‘The decline of sexual radicalism in The Netherlands’, conference “Past and Present of Radical Sexual Politics”, Amsterdam, 3-4 October 2003


2004

- ‘De roze rand van Amsterdam’, Zociëteit, Amsterdam 21 februari 2004.

- ‘Seksueel burgerschap’, panel over moslims en homo’s, Stichting Dialoog, Kontakt der Kontinenten, Soesterberg, 13 maart 2004.

- ‘Wijnand Sengers over homoseksualiteit en pedofilie’, Herdenkingssymposium Wijnand Sengers, Rotterdam, 19 maart 2004.


2005

- ‘De sekse van homoseksualiteit’, in collegereeks Gender en Wetenschap, UvA 8 februari 2005.

- ‘How liberal is The Netherlands’, Amherst College, 20 april 2005

- ‘How liberal is The Netherlands’, CUNY LaGuardia, Psychology Club, 4 mei 2005.

- ‘Ethnicity, Religion, Sexuality. Conflicts, Debates and Desires in The Netherlands’, CUNY, staff meeting Social Sciences, 18 mei 2005.

- ‘Ethnicity, Religion, Sexuality. Conflicts, Debates and Desires in The Netherlands’, Melbourne, Anthropology Seminar, 3 augustus 2005.

- ‘Jacob Israel de Haan: sexology, poetry, politics’; conference ‘Fin-de-Siecle Sexuality: The Makings of a Central Problem’, Center for the History of European Discourses, University of Queensland, Brisbane, August 4-6, 2005.

- ‘Perversion and Fetishism’, in de serie “Histories of Sexuality”, History Department, University of Sydney, 9 augustus 2005


2006

- ‘Homofilms’, in inleidende collegeserie filmstudies, UvA 6 februari 2006

- ‘De sekse van homoseksualiteit’, in collegereeks Gender en Wetenschap, UvA 21 februari 2006.

- ‘Ethnicity, Religion, Sexuality. Conflicts, Debates and Desires in The Netherlands’, lezing IMES UvA, 24 februari 2006

- ‘Seksuele cultuur in Nederland’, cyClus over seks, dispuut Quenouille, Enschede 14 maart 2006

- ‘Religieus en seksueel burgerschap’, lezing Verband HomoTheologen, Amsterdam 12 mei 2006.

- ‘How Liberal is the Netherlands’, UvA, voor studenten van Universiteiten van Virginia en Minnesota, resp 17 mei en 1 juni.

- ‘The Discrepancy Between the Legal Equity for Gays and Lesbians in the Netherlands and their Social Integration,’ International Anti-Homophobia Meeting, Ankara 17-21 May 2006.

- Panel Conflictstudies over homoseksualiteit en etniciteit, UvA 24 mei 2006.

- Panel over Homo’s en Turken, Stichting Magic, Amsterdam 27 mei 2006

- Panel ‘Rijp of Rot’, Alumni-dag, UvA, 10 juni 2006.

- Lezing “Geschiedenis van Homoseksualiteit in Europa”, European Queer Youth, Delft 28 juli 2006 en Europese Groen Links Homojongeren Conferentie, Amsterdam 3 augustus 2006.

- ‘De Haan: Jew, gay and the struggle with modernism”, Queer Shabbaton, Amsterdam 5 augustus 2006.

- Panel over ‘Wetenschap in bed”, Kennisdebat van Tumult en Volkskrant, Utrecht 19 september 2006

- ‘Geschiedenis van de seksuele moraal’, UvA, Vereniging psychologiestudenten, 27 september 2006.

- ‘Liefde zonder seks, seks zonder liefde’, Studium General Universiteit Utrecht 17 oktober 2006.

- ‘Seksualiteit en sociologie’, gastcollege City College Utrecht, 17 november 2006

- ‘Gender, seksualiteit en sociologie’, gastcollege Inleiding Sociale Wetenschappen Almere, 17 november 2006.

- ‘Homoseks in de stad’, gastcollege sociologie EUR 6 december 2006

- ‘Gewoon doen. Stagnatie van attitudes ten opzichte van holebi’s in Nederland’, op Studiedag van steunpunt Gelijkekansenbeleid ‘De formele gelijkheid voorbij’, Antwerpen 14 december 2006.


2007

- ‘Sexual Politics in The Netherlands’, School for International Training, 6 febr en 4 sept 2007

- Panel “Sex and the City”, ISHSS UvA 1 maart (met Job Cohen en xxx o.l.v.Rob Hagendijk

- Interview over seksueel burgerschap, nacht van de filosofie “Drift”, Amsterdam 31 maart 2007.

- Lezing ‘Seksuele cultuur’, Prometheus Leiden, 2 mei 2007

- ‘How liberal are the Netherlands’, studenten University of Virginia en Minnesota, Amsterdam, 16 en 31 mei 2007

- ‘Love and Sex’, International Psychology Conference “Sex&Love”, Amsterdam June 6 & 7, 2007.

- ‘How liberal are the Netherlands’ Humanity in Action, Amsterdam12 juni 2007

- ‘Die Grenzen der Hollaendischen Liberalitaet. Lust und Leiden der Schwulen jenseits der HomoHeirat’, Wenen 29 juni 2007

- Lezing conferentie ‘Diversity’, Common Grounds, VU, 5 juli 2007

- ‘The Dutch case’, conferentie “Homosexual Politics, 1945-1970”, Amsterdam UvA 2-3 augustus 2007

- ‘Gender en seksualiteit’, gastcollege Gedrag en Samenleving, UvA, 14 september 2007

- ‘Sexual Revolutions’, congres ‘Socialism and Sexuality’ over “Sexual Revoltions”, Cracow 26-27 september 2007.

- gastcollege over de homobeweging, college sociale bewegingen, UvA 8 oktober 2007.

- ‘How liberal is the Netherlands’, Université Libre de Bruxelles, 7 november 2007

- Panelist conferentie ‘Queer Studies’, Yale, New Haven, 28-29 November 2007

- ‘Seks en de stad’, gastcollege sociologie Erasmus Universiteit, 12 december 2007


2008

- ‘Sexual Politics in The Netherlands’, School for International Training, 12 febr en 2 sept 2007

- ‘De seksuele gelijkheidsdwang’, Studium Generale Rietveld Academie, 12 maart

- Panel Groen Links Amsterdam over de Walletjes, 13 maart

- ‘Pro-Gay and Anti-Sex. Sexual Politics at a Turning Point in The Netherlands’. Lecture Symposion “Sex, Politics, and Culture in Contemporary Europe”, Gunzburg Center for European Studies, Harvard, April 25, 2008.

- ‘Salo. How ‘civilized’ are ‘civilized’ people?’. Introduction. Sociologisch Epicentrum, UvA, 15 mei.

- ‘De seksuele cultuur in Nederland nu’, symposium Studenten Taal- en Cultuurwetenschap Universiteit Utrecht, 20 mei

- Panel Unitas SR Utrecht over de positie van vrouwen en de rol van seks & drugs in de samenleving, 26 mei

- Lezing Dutch “Queer Culture and Society” op zomerschool “Dutch Culture and Society”, UU 30 juli

- ‘Pro-Gay and Anti-Sex. Sexual Politics at a Turning Point in The Netherlands’, keynote op conferentie “Queer in Europe”, Exeter 13-14 september

- - ‘Gender en seksualiteit’, gastcollege Gedrag en Samenleving, UvA, 1 september 2008

- Een andere blik: prostitutie in Amsterdam, panel, Spinhuis 25 september 2008

- Gastcolleges UvA op 29 september (aids en homoseksualiteit), 1 oktober (gender), 28 november (seksuele politiek), 2 december (prostitutie)

- Deelname panel ‘Les Européens et la sexualité, 11e Rendez-vous de l’histoire, Blois 9-12 Octobre

- ‘De seksuele cultuur in Nederland nu’, DWH, Delft, 26 oktober.

- ‘La généalogie du mot “nicht”’, 2ieme Rencontre Européenne sur le genre, Lyon 19-21 Novembre 2008

- ‘Not so queer in Amsterdam’, ASCA Soirees, November 27, UvA


2009

- Panel Sexual Politics for Dummies, X-rated Festival, Amsterdam Kriterion, 16 januari.

- Gastcolleges AMMA 15 januari, VU serie seksuele gezondheid 2 en 10 februari, SIT 10 februari, ST2 UvA-soc Foucault 7 mei

- Panel Groepshuwelijken, Amsterdam Rijksacademie, 16 mei

- Panel Pedofilie en Prostitutie, Utrecht Unitas 18 mei

- Interview over ABC van perversies met Paul Arnoldussen, ParoolTheater, 20 mei.

- ‘Pro-Gay, Anti-Sex. Le puritanisme hollandais’, in de serie F***MyBrain, Maison des Sciences de l’Homme, Parijs 28 mei.

- Panel Hard Sex, Sexuality and Violence in Mexico and Mexican cinema, Cinemaztlan, 30 oktober 2009.

- Lezing “Perversions as pleasures’, congres Sex van biologiestudenten, Amsterdam 9 december 2009


2010

- Pro-Gay, Anti-Sex. Les attitudes envers la sexualité et ‘homosexualité aux Pays-Bas, Parijs, Bicetre, 2 april

- Les enquetes sur la sexualité, Parijs Bicetre 6 mei

- Lezing over Queers and Muslims in the Netherlands voor Macalaster College, Amsterdam 28 mei

- Workshop over seksualiteit op lustrumcongres OCaN (Antillianen in Nederland), Rotterdam 29 mei

- Lezing over Homosexuality in the Netherlands, voor UCLA studenten, Amsterdam 2 juni

- Perversies, lezing voor studentenvereniging psychologie SPIN Nijmegen, 10 juni

- Panel ZieZo over toekomst homo-emancipatie, Betty Asfaltcomplex, Amsterdam 21 augustus

- Panel Homoseksualiteit en etnische minderheden, Mosse Stichting, Amsterdam 20 oktober

- Foucault en de seks, column Felix Meritis, Amsterdam 26 oktober

- De verdiensten van de fetisjcultuur, OBA/IHLIA, opening expositie leergeschiedenis, Amsterdam 28 oktober.


2011

- Slotpanel conferentie Sexual Nationalism, 28 januari

- Panel Verval van Amsterdam als Gay Capital, Parooltheater 15 maart

- A Radical Break with a Puritanical Past: the Sexual Revolution in the Netherlands, conferentie Sexual Revolution, Amsterdam UvA 7-9 april.

- De seksuele revolutie, Leiden Ganymedes Lezing, 29 april

- Homosexuality in the Netherlands, lezing University of Virginia, Amsterdam 17 mei

- Sexual Orientation, Ethnicity & Religion in the NL, lezing University of Southern California, Amsterdam 6 juni

- Rondleiding de Roze Kant van Amsterdam, Dag van de Amsterdamse Geschiedenis (Parool), 26 juni

- Panel Homorechten zijn Mensenrechten, Amsterdam Argan, 1 juli.

- Lezing De seksuele revolutie en de homo’s, Historische StudieVereniging Leiden, Academiegebouw Leiden,11 oktober

- Interview over Jacob Israël de Haan, De Literaire Hemel, Amen (Dr), 11-11-2011


2012

- What goes wrong with sexual rights in the Netherlands, UvA Pride Amsterdam, 3 februari

- Homo en moslim, conferentie Seksualiteit en Islam, Hogeschool van Amsterdam, 17 februari

- Vreemd gaan, lezing/debat, SEC en Kwakiutl, Spinhuis 23 februari

- Panel, organisatie en voorzitter, Seksueel en gender burgerschap, Mosse Stichting, Amsterdam 14 maart

- Lecture, Sexual Politics in The Netherlands, Newcastle University, Amsterdam 22 maart

- Inleiding bij Gay in the Seventies, Sec, Amsterdam, 8 mei

- Lecture Transitions and translations. New Sexological Terms in the Netherlands. Conference Sexology and Translation Birbeck College, London June 14-15 2012

- Lezing Roze Haarlem, Haarlems Gemeente Archief, Haarlems 25 juni

- Roze Route, app. Amsterdam Museum, bijdrage; presentatie Amsterdam 3 augustus.

- Pleasures and Frictions: the Sexual Revolution in Amsterdam, Leuven, 19 november.

- Trans & Gender, SEC, Spinhuis, Amsterdam, 20 november

- Café Roze Ouderen, Lezing Homogeschiedenis Amsterdam, Rietvinck, 6 december

- Psychologie UvA, De ontwikkeling van de seksuele wetenschap, Amsterdam 13 december.

- Psychologie, Sectie Psychologie Studenten, UvA, Panel Seksuele Revolutie, Amsterdam 18 december

- Gesproken bijdrage / interview over nicht en homo, in museum Dolhuys Haarlem, expositie M/V, 12 oktober – 13 maart 2013.

Diverse lezingen SIT, UvA, Nijmegen


2013

De seksuele revolutie. Kroeglezing voor studenten sociale wetenschappen EUR, 16 januari

- Fetisjisme. Voordracht leerweekend Darklands Antwerpen, 19 januari

- Panel over pedofilie, Studium Generale / Arminius Rotterdam 20 februari

- The Emergence of Sexual Sciences and Homosexual Right Movement, Lecture LGBT History Month ACCEPT, Nederlandse ambassade, Boekarest, Febr 22d

- Lecture, Sexual Politics in The Netherlands, Newcastle University, Amsterdam 19 maart.

- The sexual revolution and the LGBT movement, Zagreb, French Cultural Institute, March 26th.

- Twee lezingen voor Meet ASW Amsterdam Binnengasthuis 11 april.

- Panel Fetisjisme in Amsterdam, Church 11 mei.

- Sadomasochisme verdient geen vergetelheid, Lezing studiedag 22 mei 2013, IDESCA, Gent.

- Pro-Gay, Anti-Sex. Homosexuality in the NL since 2001,voor studenten van Penn State University, Amsterdam 27-6, en van Minneapolis State, Amsterdam, 15 juli

- Sexual Politics in the NL, Studenten Mount Vincent University Halifax, 23 juli

- Love and Sex from the 1950s to the 1960s. Conference Making love, making gender, making babies. CRASSH, University of Cambridge, 6-7 Sept 2013.

- The absorbing questions of BDSM. INSEP conferentie, Gent 14-16 oktober.

- Sexual rights for youngsters and the fight for their self-determination in the Netherlands since the 1950s, Conference Sexual Citizenship and Human Rights, University of Texas, College of Liberal Arts, 22-25 November 2013 (voorgelezen door Thomas Hubbard)


2014

- Sade, lezing voor Amfibi / studenten filosofie, VOC zaal, Amsterdam 23 januari.

- Bijdrage over pedofilie op avond over Seksparadox, Balie-Volkskrant-KNAW, Amsterdam 17/2

- Lecture on Sexual Revolutions, AEGEE CREA Amsterdam 18/2

- Lecture on Anti-Gay Discrimination, AEGEE CREA Amsterdam 6/3

- History of Homosexuality in the Netherlands, EDU Travel / Case Western Reserve University Ohio, 11/3

- Contribution on perversions, after Zoo (movie on bestiality) Get a room, OVT 301, Amsterdam 11/3

- BDSM: acceptatie, waarom zo moeizaam? Gent, Studentenvereniging BDSM, 3 april.

- Dutch History of Homosexuality & Acceptance, Universiteit Groningen VIP (studenten psychologie) & Amnesty, 14 mei.

- Sexual Citizenship, Bijdrage aan panel en workshop, 24 mei, Tallinn European Forum of LGBT Christians.

- Contribution to panel on LGBT rights and sexual citizenship, Sofia 20 juni (Gay Pride weekend)

- History of Homosexuality in the Netherlands, EDU Travel / Penn State 2 juli en voor UvA – Summer GSSS / Michigan SU op 7 juli

- Zwei workshops über “Sexuelle Bürgerschaft” am 3. Kongress der Christlichen Regenbogengruppen, Bielefeld 3 & 4 Oktober.

- Pinto Huis, lezing „Van urinoir tot Grindr“, 20-11

- Congres Sade Today, Amsterdam UvA ARC-GS, Mosse St, KU Leuven, in UB en Casa Rosso, 2 december


2015

Discussie achteraf, toneelstuk Stand Up, Lie Down (Rob de Graaf), Oostblok, Sajet theater, Amsterdam 21 februari

Lezing studenten Cleveland, Amsterdam 10 maart

‘Short story’ conferentie Academia & Activism, Leuven, 16 maart

Lezing MA criminologie, Utrecht, 18 maart

Openingslezing. Conferentie over Post-Yugoslav LGBT movement, Boedapest, 26 maart

Panel en presentatie Sexual Revolutions, Universiteit van Antwerpen, 31 maart

Lezing Amsterdamse homogeschiedenis, Roze Ouderen Amsterdam Zuid-Oost, 16 april.

Lezing en panel pedofilie, AMC Amsterdam, medische studenten, 11 mei

Studiedag ASV Gay, CREA Amsterdam, 2 workshops, 23 mei

Lecture Making Modern Sexualities, University of Milaan-Bicocca, 30 juni

Lezing studenten Michigan, Amsterdam 6 juli

Lezing Rainbow Stichting, Watertoren, Groningen, 10 oktober

Lezing en panel Voorlichters COC, Eindhoven 17 oktober

Panel Sexual Revolutions, Mosse Stichting, Amsterdam 21 oktober

Presentatie met lezing Vies en Rose, Tijdschrift voor Biografie, IHLIA/OBA Amsterdam, 6 november

Lezing en panel pedofilie voor medische studenten, Radboud Universiteit Nijmegen, 12 november

Lezing pedofilie, Kwakiutl & SEC, UvA, 17 november

Lezing Leidse studenten, History Dutch LGBT movement, Amsterdam 27 november

Lezing in cursus seksuologie Psychologie, UvA, 7 december


2016

Lezing cursus criminologie Utrecht “History of Sexual Sciences” 8 april

Lezing Cedo Nulli “Homosexuality: Emancipation or Normalisation?”, Erasmus Universiteit Rotterdam 20 april

Presentatie Brown Book, Inleiding, Club Church Amsterdam 14 mei

Panel Global LGBTI identity politics, ARC-GS Spui 25, 24 mei

Stadsgesprek met Mirellla Gelauf over ‘Queering the Collection’, Stadsarchief Amsterdam 5 juni

Voorzitter panel Gender Representations in Gender Advertising, Amsterdam AMFI/Fashion Library, 10 juni

Lezing Summer School 30 juni UvA

Smilde, onthulling Monument Jacob Israël de Haan, Toelichting op De Haan, 2 juli

Lezing over Queer Amsterdam in programma van CEEI voor Amerikaanse docenten over Queer Future, Amsterdam 3 juli

Lezing Michigan State University, Amsterdam 11 juli

Lezing Humboldt School California, 27 juli

Panel van de Framer/Framed over video’s Miguel Cárdenas en Daniel Brun and Queer Amsterdam in the 80s in Tolhuistuinen, 27 juli

Organisatie drie panels met Peter Geschiere over asielzoekers op Conferentie ‘Proud in Europe?’, Amsterdam UvA 4-5 augustus

Organisatie panel over ‘Beyond the alphabet soup’ op Conferentie ‘Proud in Europe?’ , Amsterdam UvA 4-5 augustus

Lezing met zelfde titel in dit panel.

+ Gastlezingen en rondleidingen op Walletjes


2017

Toelichting bij documentaire over Club Church voor Sec en Kwakiutl, OT 301, 3 mei

Bijdrage over Dutch gay history voor Secret Garden, Amsterdam 10 mei

Mede-organisatie conferentie Perils and Pleasures. Confronting Erotic Diversion, afscheid UvA, UB, 15-16 juni.

Lezing Prisma (multiculturele en biculturele organisatie), zelfde thema, Utrecht, 13 juli

Toespraak emeritus professor Bram de Swaan tot Gert Hekma, 30 juni 2017. Bij Gert’s afscheid van de afdeling Sociologie, UvA, Roeterseiland, Amsterdam

Afscheidswoorden Gert Hekma tot collegae en studenten sociologie, 30 juni 2017. Bij Gert’s afscheid van de afdeling Sociologie, UvA, Roeterseiland, Amsterdam

‘Een halve eeuw homo-acceptatie uit de kast. Van onbereikbaar ideaal tot ontoereikend perspectief’, Gert Hekma, 16e Mosse lezing, OBA, Amsterdam 20 september 2017

VIDEO: Complete 16e Mosse lezing “Een halve eeuw homo-acceptatie uit de kast. Van onbereikbaar ideaal tot ontoereikend perspectief”, Gert Hekma, Amsterdam, 20 september 2017.

Beelden van Opening IHLIA-expositie "1 Jurk zegt meer dan 1000 Woorden" en de 16e Mosse lezing door Gert Hekma, Openbare Bibliotheek Amsterdam, 20 september 2017

Radio 1 NPO EO, discussie Coming Out Day, 10 oktober, 02.30-03 uur.

Panel ‘Coming Out Day’, DWH-Outside, Universiteit Delft, 11 oktober.

Contribution ‘Beyond the Alphabet Soup’, conférence Histoire de Sexologie, Paris 30-31 Octobre.

Scholen Multicultureel! Multiseksu­eel? Pamflet, Woerden, NIGZ, (met Aad Doorduijn) 1999, 49 pp.

Roze over Paars. Antwoord op de brief van de staatssecretaris, eindredactie voor Platform Homo-emancipatiebeleid) Leiden 2001, 31 pp.

Review. Havelock Ellis and John Addington Symonds (2008) Sexual Inversion: A Critical Edition, edited by Ivan Crozier (Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan). Pp. vii + 351. 

Bespreking boek over René Crevel in NRC

Edmund White, States of Desire. Travels in Gay America, New York: Dutton, 1980.

'Boekrecensie: Het belang van de ervaring (Sandfort)' door Gert Hekma; Jeugd en samenleving, nummer 12; december 1988

Review: Michael Rocke, Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence. Oxford/New York: Oxford University Press, 1996

Charles Gueboguo, La question homosexuelle en Afrique. Le cas de Cameroun, 2006, Paris: Harmattan, and Neville Hoad, Karen Martin & Graeme Reid (eds) Sex & Politics in South Africa. the Equality Clause / Gay & Lesbian Movement / the Anti-Apartheid Struggle, 2005

Review: N.O. Body, Memoirs of a Man’s Maiden Years. Translated by Deborah Simon, Preface by Sander L. Gilman and Afterword by Hermann Simon, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2006

Lucy Robinson, Gay Men and the Left in post-war Britain. How the personal got political, Manchester: Manchester University Press, 2007

Edmund White, City Boy. My Life in New York During the 1960s and 1970s. London, Berlin, New York: Bloomsbury, 2010.

Couperus, Louis; Haan, Jacob Israël de; Homosociality en Violence in: W.R.Dynes (ed) Encyclopedia of Homosexuality New York/Londen Garland 1990, pp. 271-272; 513-514; 560-562 en 1373-1375.

Homostudies, in: Jos Versteegen en Thijs Bartels (red), De homo-encyclopedie, Amsterdam: Ambo/Anthos, 2005, pp. 69-86.

‘Fetishism', 'Homosexuality', and 'Sadomasochism', in George Ritzer (ed), The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Oxford: Blackwell, 2007, pp. 1745-1747 (Vol. IV), pp 2157-2163 (Vol. V) and 3985-3987 (Vol. VIII).

‘Fetishism', 'Homosexuality', and 'Sadomasochism', in George Ritzer (ed), The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Oxford: Blackwell, 2007, pp. 1745-1747 (Vol. IV), pp 2157-2163 (Vol. V) and 3985-3987 (Vol. VIII).

‘Fetishism', 'Homosexuality', and 'Sadomasochism', in George Ritzer (ed), The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Oxford: Blackwell, 2007, pp. 1745-1747 (Vol. IV), pp 2157-2163 (Vol. V) and 3985-3987 (Vol. VIII).

“The Netherlands”, in: Chuck Stewart (ed), The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide, Vol. 2, Santa Barbara CA, ABC-CLIO, 2009, pp. 289-304.

Amsterdam; COC; Netherlands; Sadomasochism, in: G.Hagger­ty (ed), Gay Histories and Cultures: An Encyclopedia, NY: Garland, 2000, pp. 51-52; 201-202; 638-640 & 762-763.

“Homostudies: pathologisering en emancipatie”, in: Thijs Bartels & Jos Versteegen (red), Homo-Encyclopedie van Nederland, Amsterdam: Anthos, 2005, pp. 69-86.

Homosexuality, in: G. Ritzer (ed), The Concise Blackwell Encyclopedia of Sociology, Oxford: Blackwell, 2010, pp. 291-292.

Plaatsen van herinnering

Op reis door Thailand travel/literary documentation

De geile schooiertjes van Jean Bouller, in: Gay 2001, Amsterdam: Vassalucci, 2001, pp. 305-13.

Antoine Idier, Les vies de Guy Hocquenghem. Politique, sexualité, culture. Parijs, Fayard, 2017. Guy Hocquenghem, Un journal de rêve. Articles de presse (1970-1987). Samenstelling en nawoord Antoine Idier.

Zonde, ziekte of gewoon geaardheid? Mannelijke homoseksuali­teit in de Nederlandse psychiatrie Gert Hekma, docent homostudies aan de Universiteit van Amster­dam, geeft een overzicht van de behandeling van mannelijke homoseksuali­teit door psychiaters in de twintigste eeuw.

Sexual Revolution. The History of an Idea. Gert Hekma, University of Amsterdam

Marquis de Sade

The work of the Marquis de Sade has been mainly discussed in terms of philosophy and literature, or in the light of his biography, but rarely whether it could be interesting for sexual and social sciences, politics or personal lives. Although his work is very much about sexuality and gender, contemporary queer, sexual and gender studies have rarely taken the oeuvre of Sade into serious consideration, almost as if his books have no relevance for these fields of study.

Notwithstanding this neglect, the Marquis’ ideas have often been applied to cultural and personal practices: in porn, in movies, in the arts and recently – and finally - in relation to queer theory by William Edmiston. Building on these foundations, I will continue this line of thought and focus on Sade’s social relevance for academia, society and individual. 

The work of Sade is highly controversial. People often object to its violence, sexism and/or fascism, even going so far as to compare him to Hitler. Others see his oeuvre as highly inspirational for the themes I will discuss here. It is, in the words of Foucault, not the truth but a toolbox. The ideas of Sade come mainly in the form of novels and letters, and not as academic literature. Even in the absence of truth claims, the ideas and principles found in Sade’s work remain highly relevant for academia, politics and pleasure, for the polemics that his novels still create and for the visceral emotions they still manage to raise two centuries after his death.

Introduction from The relevance of Sade for society today.

Justine, or The Misfortunes of Virtue, de Sade 1791

Sade, de Verlichting op z'n zwartst in Hans Hafkamp en Maurice van Lieshout (red), Pijlen van naamloze liefde. Pioniers van de homo-emancipatie, Am­sterdam SUA 1988, pp. 24-28, 29-33, 68-73 en 155-158.

Seks, Sade en sadisme, in: Ethiek & Maatschappij 2:3 (oktober 1999), pp. 117-131.

Der Marquis de Sade als Vorläufer der schwulen Bewegung, in: Wolfram Setz (Hrsg), Die Geschichte der Homosexua­litäten und die schwule Identität an der Jahrtausendwen­de. Karl Heinrich Ulrichs zum 175. Geburtstag, Berlin: Rosa Winkel, 2000, pp. 43-63.

Sade, Masculinity, and Sexual Humiliation in: Men and Masculinities 9:2 (2006), pp. 236-251

Sade, the First Radical Queer. (Eng/Ned) 07-05-2014

Sadomasochisme verdient geen vergetelheid: sociologische vragen en suggesties, in: Lode Lauwaert & Jens De Vleminck (eds), From de Sade to Sadism = Psychoanalytische Perspectieven 33:1, Jan/Mar 2015, pp. 35-55.

The relevance of Sade for society today Gert Hekma & Lode Lauwaert (eds), De Sade Symposia, in: Journal of the International Network of Sexual Ethics and Politics 3:1, 2015 (=dec. 2016), 1-101.

Was Sade queer? In; Christian Lacombe (éd), Dictionnaire Sade, Paris: L’Harmattan, pp. 593-7

Queer Sade?

The Various Stages of the Alphabet Soup: From Sade to Modern Times, in: Alain Giami & Sharman Levinson (eds), Histories of Sexology, Palgrave, pp. 295-309.

Standing Up for Same Sex Love I: From Sade to Hirschfeld by Gert Hekma (Eng/Ned) 16-03-2019

ABC of perversions

Inspired by Gert's ABC of perversions, Kulti Kulti, a monthly LGBT+ radio show and podcast, brought a section with lemmas, read by the author himself, supported with soundscapes and music.* On the "Kulti Kulti" site by Robert Weijers you will find all the recorded perversions and more.

*Dutch spoken

Below are 3 examples, press the button for all perversions.

Spoken perversions

Agoraphilia


Squeeze


Whip

INTERVIEWS & VIDEO'S


Interview Gert Hekma by Barry MacKay, 2004, Australia, 60 minutes

Interview Gert Hekma door Pieter Jan Hagens over jongerenboot Amsterdam Pride, 2007-02-26,  NPO1 AVROTROS,  25 minuten

Interview Gert Hekma, Correspondent by Lex Bolmeijer, 2016 07-04, 32 minutes

NPO Radio 1 - In Nederland was het idee dat homo’s zondaars zijn. 30-10-2017. 5:10 minutes

Tune Gert Hekma, MVS radio Amsterdam, 2013. 1:12 minutes

16de MOSSE LEZING met als titel "Een Halve Eeuw Homo-acceptatie Uit De Kast: van onbereikbaar ideaal tot ontoereikend perspectief" op 20 september 2017 uitgesproken door Gert Hekma. OBA Amsterdam.

Video met fotos IHLIA en Mosselezing Gert Hekma door Jochem Brouwer. 20-09-2017.